Klasyfikacja ryb

Kolor żółty – Ryby słodkowodne     
Kolor niebieski – Ryby słonowodne

KRÓLESTWO      (Animal) – Zwierzęta
PODKRÓLESTWO      (Metazoa) – Wielokomórkowce
TYP               (Chordata) – Strunowce
PODTYP      (Cephalochordata)- Bezczaszkowce
NADGROMADA      (Agnatha) – Bezszczękowce
GROMADA      (Cephalaspidomorphi) – Minogi
RZĄD    (Petromyzontiformes) – Minogokształtne
GROMADA      (Myxini) – Śluzice
RZĄD     (Myxiniformes) – Śluzicokształtne
NADGROMADA     (Gnathostomata) – Szczękowce
GROMADA     (Acanthoidei) – Fałdopłetwe
GROMADA     (Placodermi) – Tarczowce
GROMADA      (Chondrichthyes) – Ryby chrzęstne
PODGROMADA      (Holocephali) – Zrosłogłowe
RZĄD     (Chimaeriformes) – Chimerokształtne
PODGROMADA     (Elasmobranchii) – Spodouste
RZĄD    (Myliobatiformes) – Orleniokształtne
RZĄD    (Pristiformes) – Piłokształtne
RZĄD     (Hexanchiformes) – Sześcioszparokształtne
RZĄD     (Heterodontiformes) – Rogatkokształtne
RZĄD     (Squaliformes) – Koleniokształtne
RZĄD     (Pristiophoriformes) – Piłonosokształtne
RZĄD     (Squatiniformes) – Raszplokształtne
RZĄD     (Orectolobiformes) – Dywanokształtne
RZĄD     (Lamniformes) – Lamnokształtne
RZĄD     (Carcharhiniformes) – Żarłaczokształtne
RZĄD     (Rhinobatiformes) – Rochokształtne
RZĄD     (Torpediniformes) – Drętwokształtne
RZĄD     (Rajiformes) – Rajokształtne
GROMADA     (Osteichthyes) – Ryby kostne
PODGROMADA      (Dipnoi) – Dwudyszne
RZĄD      (Ceratodontiformes) – Rogozębokształtne
RZĄD      (Lepidosireniformes) – Płazakokształtne
PODGROMADA      (Crossopterygii) – Trzonopłetwe
RZĄD      (Latimeriformes) – Latimeriokształtne
PODGROMADA      (Chondrostei) – Kostnołuskie
RZĄD      (Acipenseriformes) – Jesiotrokształtne
RZĄD      (Polypteriformes) – Wielopłetwcokształtne
PODGROMADA      (Holostei) – Przejściowce
RZĄD      (Amiformes) – Amiokształtne
RZĄD    (Lepisosteiformes) – Niszczukokształtne
PODGROMADA    (Teleostei) – Kostnoszkieletowe
RZĄD    (Albuliformes) – Albulokształtne
RZĄD      (Anguilliformes) – Węgorzokształtne
RZĄD      (Ateleopodiformes)
RZĄD     (Atheriniformes) – Aterynokształtne
RZĄD     (Aulopiformes) – Skrzelokształtne
RZĄD     (Batrachoidiformes) – Batrachokształtne
RZĄD     (Beloniformes) – Belonokształtne
RZĄD     (Beryciformes) – Beryksokształtne
RZĄD     (Characiformes) – Kąsaczokształtne
RZĄD     (Clupeiformes) – Śledziokształtne
RZĄD     (Cypriniformes) – Karpiokształtne
RZĄD     (Cyprinodontiformes) – Karpieńcokształtne
RZĄD     (Elopiformes) – Tarponokształtne
RZĄD     (Esociformes) – Szczupakokształtne
RZĄD     (Gadiformes) – Dorszokształtne
RZĄD     (Gasterosteiformes) – Ciernikokształtne
RZĄD     (Gonorhynchiformes) – Piaskolcokształtne
RZĄD     (Gymnotiformes) – Strętwokształtne
RZĄD     (Lampridiformes) – Strojnikokształtne
RZĄD     (Lophiiformes) – Żabnicokształtne
RZĄD     (Mugiliformes) – Mugilokształtne
RZĄD     (Myctophiformes) – Świetlikokształtne
RZĄD     (Notacanthiformes) – Łuskaczokształtne
RZĄD     (Ophidiiformes) – Wyślizgokształtne
RZĄD     (Osmeriformes) – Stynkokształtne
RZĄD    (Osteoglossiformes) – Kostnojęzykokształtne
RZĄD    (Perciformes) – Okoniokształtne
RZĄD     (Percopsiformes) – Okonkokształtne
RZĄD     (Pleuronectiformes) – Flądrokształtne
RZĄD     (Polymixiiformes) – Wąsatkokształtne
RZĄD    (Saccopharyngiformes)-Gardzielcokształtne
RZĄD     (Salmoniformes) – Łososiokształtne
RZĄD     (Scorpaeniformes) – Skorpenokształtne
RZĄD     (Siluriformes) – Sumokształtne
RZĄD    (Stephanoberyciformes)-Stefanoberyksokształtne
RZĄD     (Stomiiformes) – Wężorokształtne
RZĄD     (Synbranchiformes) – Szczelinokształtne
RZĄD     (Syngnathiformes) – Igliczniokształtne
RZĄD     (Tetraodontiformes) – Rozdymkokształtne
RZĄD     (Zeiformes) – Piotroszokształtne