KLASYFIKACJA RYB


     
Obszar występowania kostnojęzykokształtnych

     •                       (Osteoglossiformes) - Kostnojęzykokształtne
 •                           (Notopteroidei)
 •                           (Osteoglossoidei)
  •                           (Arapaimidae)
   •                           (Arapaima)
    •                          
                                    Arapaima gigas - Arapaima
  •                           (Gymnarchidae)
   •                           (Gymnarchus)
    •                          
                                   Gymnarchus niloticus
  •                           (Mormyridae) - Mrukowate
   •                           (Petrocephalus)
    •                          
                                   Petrocephalus bane ansorgii
                                   Petrocephalus bovei
                                   Petrocephalus catostoma
                                   Petrocephalus christyi
                                   Petrocephalus keatingii
                                   Petrocephalus levequei
                                   Petrocephalus simus
                                   Petrocephalus soudanensis
   •                           (Gnathonemus)
    •                          
                                   Gnathonemus petersii - Trąbonos, Mruk Petersa
                                   Gnathonemus elephas
                                   Gnathonemus ibis
                                   Gnathonemus schilthuisiae
   •                           (Campylomormyrus)
    •                          
                                   Campylomormyrus alces
                                   Campylomormyrus cassaicus
                                   Campylomormyrus rhynchophorus
                                   Campylomormyrus elephas
                                   Campylomormyrus numenius
                                   Campylomormyrus tamandua
   •                           (Marcusenius)
    •                          
                                   Marcusenius ansorgii
                                   Marcusenius angolensis
                                   Marcusenius macrolepidotus - Trąbonos wielkołuski
                                   Marcusenius brachyistius
                                   Marcusenius longianalis
   •                           (Hippopotamyrus)
    •                          
                                   Hippopotamyrus psittacus
                                   Hippopotamyrus pictus
                                   Hippopotamyrus discorhynchus
                                   Hippopotamyrus paugyi
   •                           (Mormyrus)
    •                          
                                   Mormyrus boulengeri
                                   Mormyrus bozasi
                                   Mormyrus caballus
                                   Mormyrus caschive
                                   Mormyrus kannume
                                   Mormyrus proboscirostris
                                   Mormyrus rume proboscirostris
   •                           (Brienomyrus)
    •                          
                                   Brienomyrus niger
                                   Brienomyrus brachyistius
                                   Brienomyrus longianalis
   •                           (Pollimyrus)
    •                          
                                   Pollimyrus adspersus
                                   Pollimyrus isidori
                                   Pollimyrus macularius
                                   Pollimyrus nigripinnis
   •                           (Marmyrops)
    •                          
                                   Marmyrops anguilloides
                                   Marmyrops curtus
   •                           (Isichthys)
    •                          
                                   Isichthys henryi
   •                           (Hyperopisus)
    •                          
                                   Hyperopisus bebe
  •                           (Osteoglossidae) - Kostnojęzykowe, Arowanowate
   •                           (Heterotis)
    •                          
                                   Heterotis niloticus - Arowana zachodnioafrykańska
   •                           (Scleropages)
    •                          
                                   Scleropages jardini - Arowana australijska
                                   Scleropages leichardti
                                   Scleropages formosus - Arowana azjatycka
   •                           (Osteoglossum)
  •                           (Pantodontidae) - Motylowcowate
   •                           (Pantodon)

 • Strona główna
  ..:Copyright @ 2003   (kocan1@poczta.onet.pl)   Wszelkie prawa zastrzeżone:..