Oddając niniejszy numer do rąk Czytelnika Zarząd Główny P.Z.M.A. usiłuje znowu wskrzesić tradycję wydawania własnego czasopisma i spełnić tym samym postulat, wysuwany niezliczoną ilość razy przez miłośników akwarium na zebraniach kół P.Z.M.A.
    Nie wychodzi ono chwilowo w tej postaci i szacie graficznej, w jakiej chcielibyśmy je widzieć. Zarząd Główny będzie jednak nadal zabiegał o umożliwienie P.Z.M.A. wydawania czasopisma drukowanego.
    Czasopismo "Akwarium" będzie z jednej strony podawało, propagowało nowsze osiągnięcia w dziedzinie akwarystyki i terrarystyki, z drugiej zaś strony ma się stać trybuną każdego miłośnika akwarium, na łamach której będzie się mógł podzielić swoimi wiadomościami i osiągnięciami. Treść i poziom artykułów; rodzaj poruszanych problemów i wiele innych czynników zależeć będzie od samych Czytelników.
    Redakcja czasopisma "Akwarium" zwraca się tą drogą do wszystkich miłośników hodowli rybek, płazów i gadów, roślin egzotycznych z gorącym apelem, aby nadsyłali swoje opracowane materiały, notatki, zdjęcia itp., które w razie przydatności zostaną przez Redakcję wykorzystane.