Z życia Zarządu Głównego P.Z.M.A.

W dniu 14.VI.1959 r. odbył sięIII Krajowy Zjazd Delegatów P.Z.M.A. w Chorzowie, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu Głównego oraz wytyczono plan działania na przyszłe lata.

Do Zarządu Głównego wybrano następujących kolegów:

1. kol. Józef          Pilarczyk            - prezes              - Koło Chorzów
2. kol. Lucjan Pucek - wiceprezes - Koło Chorzów
3. kol. Zdzisław Kadlewicz - wiceprezes - Koło Chorzów
4. kol. Aleksy Moj - sekretarz - Koło Chorzów
5. kol. Eugeniusz Gomułka - skarbnik - Koło Bytom
6. kol. Władysław Cwanek - członek - Koło Łódź
7. kol. Wacław Czarnecki - członek - Koło Łódź
8. kol. Zygmunt Lorec - członek - Koło Łódź
9. kol. Edward Pławnicki - członek - Koło Opole
10. kol. Jan Wypchło - członek - Koło Mysłowice
11. kol. Erwin Patej - członek - Koło Bytom
12. kol. Józef Wawrzeń - członek - Koło Gliwice
13. kol. Jerzy Gorzelik - członek - Koło Chorzów

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. kol. Henryk          Grochol            - przewodniczący  - Koło Bytom
2. kol. Irena Kuczaty - członek - Koło Mysłowice
3. kol. Henryk Kilka - członek - Koło Chorzów
4. kol. Tadeusz Cieślak - członek - Koło Łódź
5. kol. Jan Wilczek - członek - Koło Chorzów

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano:

1. kol. Bogusław     Raduszewski     - przewodniczący  - Koło Opole
2. kol. Piotr Strzelecki - członek - Koło Łódź
3. kol. Leon Rabiega - członek - Koło Chorzów

Do Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Akwarium" powołano:

1. kol. Karol            Gabryś              - naczelny redaktor               
2. kol. Wacław Czarnecki    
3. kol. Eugeniusz Gomułka    
4. kol. Zdzisław Kadlewicz    
5. kol. Henryk Kilka    
6. kol. Zygmunt Lorec    
7. kol. Aleksy Moj    
8. kol. Józef Pilarczyk    
9. kol. Lucjan Pucek    

Z ważniejszych punktów planu działania na przyszłe lata, były by między innymi takie zadania:
   1. zorganizować pomoc fachową dla szkół i młodzieży szkolnej w dziedzinie akwarystyki,
   2.wydać czasopismo poświęcone zagadnieniom akwarystyki,
   3. zorganizować dostawę sprzętu akwarystycznego i opracować referaty szkoleniowe na zebrania miesięczne
   4. czynić starania o zdobycie preparatów do zwalczania chorób u ryb,
   5. zobowiązać terenowe koła Związku w ramach czynu społecznego budowy 1000 szkół do zaopatrzenia w ryby i rośliny egzotyczne akwariów szkolnych w szkołach 1000-lecia wybudowanych w ich miejscowościach.

Dla orientacji podajemy, że do P. Z. M. A. nalezy 11 kól w całej Polsce, które skupiają 13000 członków /Bytom, Chorzów, Chrzanów, Gliwice, Kalisz, Łódź, Legnica, Nowe - Tychy, Mysłowice, Opole i Szczecin /.
W stadium organizacyjnym sa 4 koła, a to: Warszawa, Katowice, Grajewo /wojew. białostockie/ oraz Mielec / wojew. rzeszowskie/.