TABELA

do mierzenia twardości wody metodą Clarka, przy użyciu 20 cm³ badanej wody. Miareczkowanie jej zakończone, gdy utworzy się gęsta piana w wysokości 1 cm utrzymująca się w ciągu 5-ciu minut. W razie twardości wyższej niż 12 °niemieckich, należy użyć mniej wody badanej rozcieńczając ją wodą destylowaną i uwzględniając zmniejszoną objętość w obliczeniach.

W Polsce przyjęte są niemieckie stopnie twardości /°n/

Liczba cm³ Roztworu Mydła Stopnie Twardości Liczba cm³ Roztworu Mydła Stopnie Twardości Liczba cm³ Roztworu Mydła Stopnie twardości
0,28   3,4 3,98 6,6 8,41
0,4 0,15 3,6 4,25 6,8 8,70
0,6 0,40 3,8 4,52 7,0 8,99
0,8 0,65 4,0 4,79 7,2 9,28
1,0 0,90 4,2 5,06 7,4 9,57
1,2 1,15 4,4 5,33 7,6 9,87
1,4 1,40 4,6 5,60 7,8 10,17
1,6 1,65 4,8 5,87 8,0 10,47
1,8 1,90 5,0 6,15 8,2 10,77
2,0 2,16 5,2 6,43 8,4 11,07
2,2 2,42 5,4 6,71 8,6 11,38
2,4 2,68 5,6 6,99 8,8 11,79
2,6 2,94 5,8 7,27 9,0 12,00
2,8 3,20 6,0 7,55    
3,0 3,46 6,2 7,83    
3,2 3,72 6,4 8,12    

Wodę o twardości 0 ° - 4 °n nazywa się bardzo miękką

Wodę o twardości 4 ° - 8 °n nazywa się wodą miękką

Wodę o twardości 8 ° - 12 °n nazywa się średnio twardą

Wodę o twardości 12 ° - 18 °n nazywa się dość twardą

Wodę o twardości 18 ° - 30 °n nazywa się wodą twardą

Wodę o twardości powyżej 30 °n nazywa się bardzo twardą