DROBNE WIADOMOŚCI
Mleko w proszku jako pożywienie dla narybku

Bardzo często z tych czy innych powodów, gdy brak odpowiedniego pożywienia, w pierwszych stadiach rozwojowych narybku, trzeba uciekać się do pożywienia zastępczego o dużej pożywności i kaloryczności. Jednym z takich pokarmów jest mleko w proszku. Na tym pożywieniu wychowałem kilkakrotnie narybek brzanki różowej. Barbus conchonius do 1 - 1,5 cm kiedy już mogłem żywić młode rybki drobniutkimi oczlikami /Cyclops/ i najmniejszymi doniczkowcami /Enchytraeus/. Poza tym dawanie narybkowi mleka w proszku dodatnio wpływa na szybki rozwój wymoczków, których zawsze pewna ilość znajduje się w akwarium, osiągamy więc w tym podwójną korzyść. Najważniejszą rzeczą przy karmieniu narybku mlekiem w proszku, jest jego umiejętne dozowanie. Nabrawszy na koniec noża mleka w proszku, należy nad powierzchnią wody strząsać je w ten sposób, żeby pokryło pojedynczą warstewką powierzchnię wody. Narybek chwyta drobinki mleka z powierzchni wody oraz te, które opadają ku dołowi. Dozowanie trzeba uzależniać od liczby narybku, obserwując dokładnie młode rybki, które powinny mieć dobrze wypełnione brzuszki. Należy wystrzegać się jednak nadmiernego dawania tego pożywienia, gdyż wtedy może ulec zepsuciu i lepiej dać mniej mleka, niż za dużo.

Z. Lorec