AKWARIUM   Nr 1
1/59


Spis treści
 1. Od Redakcji

 2. Bystrzyk ozdobny    Hyphessobrykon ornatus Ahl /1943 r./

 3. Wprowadzenie do chemii wody

 4. O chorobie neonowej

 5. Brzanka z Sumatry - Barbus / Puntius / Tetrazona / Blesker / 1855

 6. Hygrofila hinduska Hygrophila polysperma Aders

 7. Zielony neon " Neon - costello "

 8. Trichogaster leeri

 9. Drobne wiadomości:   Mleko w proszku jako pożywienie dla narybku

 10. Z życia Zarządu Głównego P.Z.M.A.

 11. Tabela do mierzenia twardości wody metodą Clarka