II Ogólnopolska Wystawa Ryb i Roślin Akwariowych w Chorzowie
w dniach 27.IX.-12.X.1969 r.


   Zorganizowana w ramach obchodów 25-lecia PRL oraz 60-lecia ruchu akwarystycznego w Polsce, stała się miejscem spotkań i wymiany doświadczeń związkowców z całego kraju. Przybywali na nią indywidualnie i grupami akwaryści z wielu kół i oddziałów. Mimo, że ilością eksponowanych gatunków nie przewyższyła wystawy z 1968 roku, spełniła napewno swoje zadanie. Dała bowiem miłośnikom podstawę do dyskusji, a organizatorom pozwoliła zdobyć nowe doświadczenia.
    W 100 zbiornikach wystawiono około 200 gatunków ryb i roślin. Ryby wystawiło kilkunastu hodowców z województwa katowickiego oraz kilku z krakowskiego. Roślin na tę wystawę, jak i wiele innych krajowych wystaw, dostarczył Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Halę udostępniła Dyrekcja Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, a kierownictwo Śląskiego ZOO przyszło z pomocą techniczną.
   Ze względów kronikarskich należałoby podać pełną listę wystawionych gatunków, która byłaby dokumentem naszego stanu posiadania. Ponieważ jednak dokonaliśmy tego w numerze 8 Akwarium, w odniesieniu do poprzedniej wystawy, ograniczamy się teraz do podania spisu "nowości" tzn. gatunków rzadziej hodowanych lub niedawno do Polski importowanych.
   Z rodziny Characidae wystawiono m.innymi kilkanaście okazów rozmnażanego już u nas świecika kongolańskiego /Phenacogrammus interruptus/ oraz bystrzyka /Hyphessobrycon rubrostigma/ . Rodzinę Hemiodontidae reprezentowały: drobnoustek złocisty /Nannostomus beckfordi anomalus/, drobnoustek Beckforda /N.beckfordi/, drobnoustek obrzeżony /N.marginatus/ oraz ukośnik ozdobny /K.eques/.
   W rodzinie karpiowatych /Cyprinidae/ uwagę naszą zwróciła odmiana albinotyczna dobrze znanej wszystkim brzanki sumatrzańskiej /Puntius tetrazona tetrazona/, brzanka czamoplama /P.filamentosus/, brzanka wielkołuska /P.iligolepis/ i razbora szklista /Rasbora trilineata/. Podobnie jak w 1968 roku niewiele zobaczyliśmy odmian złotego karasia, ale wzbudzały one zainteresowanie swoją wielkością i kolorem; były to teleskopowelony i welony.
   Niewiele pokazano sumików /Callichthyidae/, jedynie kiryski: złocistego /Corydoras schultzei/ , pstrego /C.paleatus/ i jego odmianę albinotyczną oraz kiryśnika czarnoplamego -/Hoplosternum thoracatum/.
   Więcej niż na poprzedniej wystawie zobaczyliśmy karpieńcowatych /Cyprinodontidae/a mianowicie; szczupieńczyka Dageta /Epiplatys dageti/, szczupieńczyka pręgowanego /Aplocheilus lineatus/, strumieniaka złotego /Rivulus milesi/ oraz strumieniaka amazońskiego /R.cylindraceus/, proporczykowca z Kap Lopez /Aphyosemion australe/ oraz proporczykowca żółtego / A. gularis gularis/ .
   Z piękniczkowatych /Poecilidae/ wystawiono szereg interesujących odmian gupików, mieczyków, molinezji i zmienniaków, które nadal cieszą się stałym zainteresowaniem. Pokazano także molinezję ostropyską /Poecilia sphenops/.
   Rodzinę rożnoszczękowców /Hemirhamphidae/ reprezentował półdzióbek karłowaty/Dermogenys pusillus/. Z bassowatych /Centrarchidae/ wystawiono okończyka moczarowego /Ellasoma evergladei/, a z wielocierniowatych /Nandidae/ badisa błękitnopłetwego /Badis badis/.
   Z rzadziej spotykanych pieięgnicowatycn /Cichlidae/ pokazano: akarę z Porto Alegre /Aequidens portoalegrensis/, pielęgnicę /Cichlasoma bioocellatum/, akarę czerwoną /Hemichromis bimaculatus/ , gębacza złotego /Pseudotrofeus auratus/. Największymi rybami na wystawie były, mające około 30 cm długości, pięknie brązowo-żółto ubarwione Astronotus ocellatus i równie duże jak i piękne paletki brązowe /Symphysodon aequifasciata axelrodii/.
   Ciekawszymi gatunkami z łaźcowatych /Anabantidae/ były: gurami sjamski /Trichogaster pectoralis/, skrzeczyk pręgowany /T.vittatus/ oraz prętnik wargacz /Colisa labiosus/, Z rodziny aterynowatych /Atherinidae/ widzieliśmy tęczankę mniejszą /Maelanotaenia macculochi/.
   Wystawę zwiedziło około 20 tys.osób, a w prasie, radiu i telewizji ukazało się wiele pochlebnych opinii. Duży wkład pracy w organizację wystawy włożyli członkowie koła chorzowskiego i katowickiego. W czasie trwania wystawy odbywała się giełda nadwyżek hodowlanych.

H. Skrzyński
Z życia PZMA

Legnica.

Z okazji obchodów 25-lecia PRL Legnicki Oddział PZMA przy współudziale Międzyzakładowego Domu Kultury "Merkury" zorganizował w dniach od 8-25 czerwca 1969 r. II Wystawę egzotycznych ryb akwaryjnych i roślin wodnych. Wystawiono 90 gatunków ryb i roślin, literaturę fachową oraz tematyczny zbiór znaczków pocztowych. Z ciekawszych gatunków pokazano: neona czerwonego, przeźroczkę indyjską, tilapię /Tilapia mossambica natalensis/. Dla większych grup zwiedzających oraz wycieczek wyświetlano filmy o tematyce akwarystycznej. Akwaria wykonał i wypożyczył na czas trwania wystawy kol. T.Baron. Wystawę zwiedziło 15 tysięcy osób.


Zabrze.

W dniach od 26.X-16.XI.1969 r. odbyła się pierwsza na terenie miasta wystawa akwarystyczna. Wystawiono 99 gatunków ryb, w tym wiele nowości w akwarystyce krajowej. Zwiedzający szczególną uwagę zwrócili na ciekawe rozwiązanie dekoracji wnętrz zbiórników. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, zwiedziło ją około 6 tysięcy osób . Koło chociaż młode, dzięki aktywnej postawie członków ma duże osiągnięcia. Siedziba Koła mieści się w Klubie Fabrycznym Zabrzańskiej Fabryki Maszyn GórniczychPrezydium Akademii w dniu 16 listopada 1969 r. w kole łódzkim.     Fot. K.Banach


Łódź.

16.XI.1969 r. odbyła się w Klubie MZBM akademia z okazji 6O-lecia akwarystyki w Polsce. Udział w niej wzięli oprócz związkowców zaproszeni goście, głównie przedstawiciele władz i prasy. 0 osiągnięciach łódzkich akwarystów mówił w swym referacie prezes oddziału kol. L.Michalak. Między innymi podkreślił, że chociaż oddział skupia 100 członków, to jednak liczba niezrzeszonych miłośników jest o wiele większa. Dlatego jako jedną z tez referatu, a zarazem zadanie na najbliższe lata, postawił przyciągnięcie do związku większej liczby akwarystów. W czasie akademii wręczono sześciu najbardziej zasłużonym kolegom pamiątkowe dyplomy za osiągnięcia hodowlane i popularyzację akwarystyki na ziemi łódzkiej. Ha zakończenie miłej uroczystości wyświetlono interesujące filmy.Nareszcie!
Od września 1970 roku rozpoczął swoją działalność pierwszy w Polsce związkowy sklep przyrodniczy. Dla członków PZMA z innych województw czynny będzie dodatkowo w ostatnią niedzielę każdego miesiąca od godziny 11-15. Cennik ryb i sprzętu przesłany zostanie prezesom wszystkich kół w kraju.
Wnętrze sklepu związkowego "Wiwarium" w Chorzowie, przy ulicy Wolności 41.

Z żałobnej karty

Dnia 18 października 1969 roku zmarł nasz kolega Wilhelm Choroba. Śmierć zabrała nam Go dosłownie z naszych szeregów, bo odwieziono Go do szpitala w czasie trwania naszej wystawy w 1969 roku, w której organizacji miał swój niemały udział. Urodził się dnia 9 maja 1914 r. w Kuźni Raciborskiej. Członkiem naszego Związku był od lat kilkunastu, pełnił szereg funkcji w zarządzie koła chorzowskiego, którego był aktywnym członkiem. Uczestniczył zawsze we wszystkich akcjach związkowych, nie szczędząc czasu ni sił. Za zasługi dla akwarystyki wyróżniony był licznymi dyplomami, a w 1969 r. ZG PZMA przyznał mu medal "60-lecia akwarystyki polskiej". Był bardzo dobrym hodowcą. Nie było dla niego tajemnic i problemów w rozmnażaniu ryb,których by nie zgłębił i rozwiązał. Jako pierwszy w kraju rozmnożył czerwonego neona /Cheirodon axelrodi/. Większą ilość ryb z tego gatunku mogliśmy oglądać na wystawach w roku 1968 i 1969. Pierwszy także na naszym terenie wyhodował czarnego skalara /weloniastego/. Z zamiłowaniem hodował także pielęgnice. W zmarłym utraciliśmy znakomitego członka PZMA i najwyższej rangi hodowcę oraz miłośnika ryb egzotycznych. Utraciliśmy dobrego kolegę, który zawsze chętnie dzielił się swą wiedzą i bogatym doświadczeniem.
Cześć Jego pamięci !

/ A.Moj /
OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy !

   W listach do naszej redakcji i ZG PZMA podkreślacie, że jedną z najbardziej irytujących Was spraw jest nierytmiczność w wydawaniu pisma i mała liczba numerów w ciągu roku. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone, trudne do przezwyciężenia, a do najbardziej ważkich należą sprawy finansowe.
   Wydaje nam się, że rok bieżący będzie przełomowym. Planujemy bowiem na ten rok wydanie aż 3 lub 4 numerów: w marcu, maju, sierpniu i październiku. Format ich ze względów technicznych, będzie mniejszy - A5. Utrzymamy go w następnych numerach, gdyż umożliwi to oprawienie większej ilości numerów. Kolegium redakcyjne zdaje sobie sprawę z mankamentów tschnicznych naszego pisma i starać się będzie o poprawę tego stanu rzeczy.
   Jednym z czynników warunkujących rozwój naszego czasopisma jest kontakt z czytelnikami, który utrzymywać pragniemy poprzez odpowiedzi na listy dwoma drogami. Na łamach pisma udzielać będziemy wyjaśnień problemów sygnalizowanych w listach przez wielu czytelników,natomiast odpowiedzi listowne dotyczyć będą problemów odosobnionych.
   Apelujemy do wszystkich akwarystów zajmujących się fotografiką o przesyłanie nam swoich oryginalnych zdjęć ryb akwaryjnych. Muszą się one jednak odznaczać odpowiednim poziomem technicznym. Już w najbliższym numerze ogłosimy konkurs fotograficzny, który jak się spodziewamy - dostarczy nam odpowiedniego materiału ilustracyjnego.

Sprostowanie 1
   W numerze podwójnym 9/10 na stronie tytułowej znajduje się rysunek żałobniczki polskiej /Gymnocorymbus ternetzi/ a nie jak padano w opisie neon czerwony. Za błąd wynikły z przyczyn technicznych serdecznie czytelników przepraszamy, a za listowne uwagi dziękujemy.