Henryk Skrzyński (Katowice)

I Międzynarodowa Wystawa Akwarystyczna
( MWA-70 )    Chorzów 7-28. VI. 70 r.


   Na terenie hali wystaw Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zorganizowana została przez Zarząd Główny Polskiego Związku Miłośników Akwarium i Dyrekcję Parku I Międzynarodowa Wystawa Akwarystyczna, na której eksponowało ryby 106 wystawców, w tym 41 zagranicznych /Austria - 5, CSRS - 3, Dania - 1, Holandia - 3, NRD - 20, Horwegia - 1, Szwecja - 4, ZSRR - 2, Węgry - 2/.
   Urządzono 180 akwariów o pojemności od 45 do 500 litrów w działach: Afryka , Australia z Oceanią, Azja, Ameryka, Ryby żyworodne, Dział morski. Oddzielnie eksponowano rośliny akwaryjne, akwaria szkolne, różnojęzyczną literaturę akwarystyczną oraz zbiór znaczków pocztowych tematyce ichtiologicznej. Zwiedzanie wystawy urozmaicane było wyświetlaniem polskich filmów oświatowych tematycznie związanych z charakterem wystawy.
   Wystawę zwiedziło około 80000 osób, w tym wiele wycieczek z zagranicy. Ekspozycja uznana została w oficjalnych wypowiedziach gości zagranicznych za największą w Europie. Wzbudzała duże zainteresowanie społeczeństwa i przyczyniła się do popularyzacji akwarys-tyki w Polsce.
   Reprezentowane były 222 gatunki i odmiany ryb słodkowodnych, 7 gatunków ryb koralowych, 8 gatunków ryb bałtyckich, 3 gatunki ukwiałów, 4 gatunki skorupiaków morskich, 3 gatunki małżów - razem blisko 250 gatunków zwierząt /około 2500 szt./, oraz 100 gatunków i odmian roślin /około 3100 szt./. Do dekoracji wnętrz użyto 3 tony różnorodnego materiału skalnego, 4 t żwiru i piasku, 500 kg lignitów /z Turoszowa/ oraz korzenie z borowin nadmorskich,
   Oprócz gatunków znanych i hodowanych w kraju zobaczyliśmy na wystawie wiele nowych lub rzadkich u nas gatunków i odmian. Wymienienie tej olbrzymiej ilości gatunków zajęło by zbyt wiele miejsca i dlatego wymienimy tylko te najważniejsze, resztę pozostawiając do biuletynu organizacyjnego.   Z ryb dwudysznych wystawiono prapłaźca /Protopterus aethiopicus Heckel, 1851/, który stanowił jedną a większych atrakcji wystawy /rys./. Był to okaz mający około 40 cm długości odżywiany w czasie wystawy małymi rybkami, wystawił go doc.dr 0.0liva z Pragi. Rodzinę Characidae reprezentowało wiele nowych rodzajów i gatunków jak np. przedstawiciele grupy słynnych piranii /Serrsalmus nattereri Kner, 1859 /rys./. Karmiono je żywymi rybami i mięsem. Z roślinożernych przedstawicieli zwracały uwagę płaskoboki /rys./ - Mettynis hypsauchen /Mulller et Troschel,1845/.
   Karpiowate reprezentowane były przez wiele po raz pierwszy w Polsce wystawionych gatunków z rodzajów; Labeo, Morulis, Gara. Duże zainteresowanie wsbudziły wyhodowane przez japończyków różnokolorowe karpie o nazwie "koi".
   Rodzinę Mormyridae reprezentował jeden gatunek: Gnathonemus petersi /Gunther, 1862/. Posiada on charakterystycznie zbudowany pysk, w postaci wydłużonej rurki skierowanej ku dołowi /rysunek/, nazwany jest dlatego "rybą słoniowatą". Wydłużony pysk służy mu do mieszania podłoża , wyjada wtedy unoszące się z mułem drobne zwierzęta.
   Z rodziny Mochocidae pokazano sumika - Synodontis nigriventris David, 1936 - pływającego do góry brzuchem. Osobliwie zbudowaną rybą jeet praedstawiciel rodziny Notopteridae - Xenomystus nigri /Gunther, 1868/ zwany czysto "rybą nożem". Rodzina Cichlidae reprezentowana była przez wiele gatunków np.: Cranicichla lepidota, Geophagus jurupari i G.surinamiensis, Steatocranus casuarius oraz przez kilka gatunków /z ponad stu/ będących przedstawicielami bogatej fauny jeziora Malawi /d.Niaaa/ i Tanganika; Cystochromis obliquidens, Melanochromis brevis, Labeotropheus ftelleborni, L.trewavasae, Labidochromis coeruleus, Labid. vellicans oraz Pseudotropheus auratus i Paelongatus.    Zwierzęta bałtyckie pierwszy raz chyba przewieziono u nas tak daleko w głąb lądu i eksponowano w akwariach napełnionych wodą morską. Z ryb wystawiono: babki, stornie, wężynki, iglicznie. Po raz pierwszy wystawiono też w Polsce prześliczne, kontrastowo ubarwione ryby koralowe: Amphiprion percula /rys./, Dascylus melanurus i D. Triamaculatus, Lutianus sp. oraz rybę "czyściciela" z rodzaju Dimidiadus, a także dwa gatunki z rodzaju Pterois: P.antenata, P.volitane - ryby o przepięknym ubarwieniu i jadowitych kolcach. Nadto eksponowano trzy gatunki ukwiałów , a to: Actinia equina /rys./, Aiptasia diaphana i Clibonarius misantropus. Zarówno rybom koralowym jak i ukwiałom przygotowano wodę przez rozpuszczenie odpowiedniej mieszanki soli w wodzie wodociągowej. Żywiono je w czasie trwania wystawy; oczlikami, rurecznikami, surowym mięsem, zaś ryby z rodzaju Pterois żywymi gupikami.

I Międzynarodowa Wystawa Akwarystyczna /MWA - 70/ - fragmenty hali wystawowej Fot. M. Fleischer