KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS

Komunikat !

Konkurs fotograficzny


   Zarząd Główny Polskiego Związku Miłośników Akwarium ogłasza konkurs na fotografię przyrodniczą. Tematyka zdjęć obejmować noże wyłącznie ryby egzotyczne. Format zdjęć 13 x 18 cm lub większy. Na konkurs należy nadsyłać zdjęcia czarno-białe na papierze błyszczącym /nie więcej jednak jak 10 sztuk/. Pożądane jest krótkie objaśnienie fotografii zawierające co najmniej nazwę gatunkową eksponowanych osobników.
   Wszystkie zdjęcia należy zaopatrzyć godłem autora. Tym samym godłem należy oznaczyć także kopertę, w której umieścić należy imię i nazwisko autora z podaniem dokładnego adresu. Nadesłane zdjęcia zaopatrzyć należy w pisemne oświadczenie, że zostały one wykonane osobiście przez autora i nie były reprodukowane, ani nagradzane na innych konkursach.
   Termin nadsyłania zdjęć upływa z dniem 1 marca 1972 roku. Prace prosimy przesyłać pod adresem: Polski Związek Miłośników Akwarium, Zarząd Główny, Chorzów skr.pocztowa 127, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny".

   Przewidziane nagrody:
1 pierwsza nagroda       1500 zł
2 drugie nagrody po      1000 zł
3 trzecie nagrody po      500 zł

   W skład sądu konkursowego wejdą przedstawiciele ZG PZMA oraz członkowie Komitetu Redakcyjnego "Akwarium". Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na łamach naszego pisma w terminie do dnia 15 kwietnia 1972 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo zamieszczania nadesłanych zdjęć w czasopiśmie za normalnym honorarium autorskim.   /Skrzyh/

KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS  KONKURS


Apistogramma kleei - u góry samiec na dole samica.     Fot. B.Teichfischer


Hyphessobrycon callistus minor /góra/, Puntius schuberti /dół/.    Fot. B.Teichfischer


Rasbora borapetensis.    Fot. B.Teichfischer