Staraniem Okręgu Warszawskiego PZMA w dniach 19 i 20 grudnia 1970 r. odbył się w Warszawie kurs poświęcony hodowli i ocenie gupików. Kurs prowadził pan Horst Koch z Berlina, kierownik centralnej grupy roboczej hodowli gupika /ZAG - Guppyzucht/ i międzynarodowy sędzia. Zajęcia obejmowały podstawy racjonalnej hodowli gupików, metody selekcji i podstawy genetyki oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu oceny punktowej poszczególnych standardów gupików. W kursie uczestniczyło 10 osób, które otrzymały uprawnienia sędziów krajowych. Niestety, mimo licznych zgłoszeń, udział w kursie wzięło jedynie 2 kolegów z poza Warszawy, natomiast 8 osób było ze stolicy. Wszyscy uczestnicy otrzymają specjalne legitymacje.

H.Szel.Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych PZMA na terenie kraju wg województw w porządku alfabetycznym

woj.bydgoskie            17. Tarnowskie Góry         woj. opolskie
1. Inowrocław18. Tychy31. Opole
2. Lipno19. Wodzisławwoj. poznańskie
3. Nakło n/N.20. Zabrze32. Kalisz
4.Toruńwoj. kieleckie33. Poznań
woj.gdańskie21. Radomwoj. rzeszowskie
5. Elblągwoj. koszalińskie34. Jarosław
6. Gdańsk22. Szczecinek35. Tarnobrzeg
7. Gniewwoj. krakowskie36. Przemyśl
8. Lębork23. Krakówwoj. warszawskie
woj.katowickie24. Krynica37. Warszawa
9. Bytom25. Żywiecwoj. wrocławskie
10. Chorzówwoj.lubelskie38. Legnica
11. Cieszyn26. Kraśnik Fabr.39. Lubin
12. Czeladź27. Lublin40. Wałbrzych
13. Gliwice28. Zamość 41. Wrocław
14. Katowicewoj. łódzkie
15. Rybnik29. Łódź
16. Sosnowiec30. Zelów


Siedzibą Zarządu Głównego PZMA jest miasto Chorzów.