Co jest co ?


    Poniżej przedstawiamy grupę Callistus, ryb z rodzaju Hyphessobrycon, odznaczających się czerwoną barwą ciała i czarną plamą barkową /wg Sterby 1968/.Ryby przedstawionej grupy pochodzą z Ameryki Południowej. Hodując je w akwariach, zapewniamy im wodę o następujących właściwościach: twardość 2-8°n i pH 6, temp. temp. 23 do 28°C. Narybek rośnie szybciej i lepiej się czuje, jeśli okresowo wymieniamy część wody, która powinna mieć podobne właściwości i temperaturę co woda w akwarium z narybkiem.

AM