AKWARIUM   Nr 13

2/71


Spis treści

 1. Pielęgnica skośnopręga - Cichlasoma festivum (Heckel 1840)

 2. Racjonalni hodowla gupików - Poecilia (Lebistes) reticulata

 3. Zwierzęta bałtyckie w akwarium (2)

 4. W królestwie podwodnej flory

 5. Pokarmy ryb (1)

 6. Julidochronis ornatus - chów, pielęgnacja i hodowla

 7. II Międzynarodowe Sympozjum Akwarystyczne Chorzów 27 i 28 czerwca 1970

 8. Pytania i odpowiedzi
 9. Z życia PZMA

 10. Echinidorus amazonicus Rataj - Żabienica amazońska
 11. Cichlasoma meeki (Brind 1819) - Pielęgnica Meeka