Aleksy Moj

K A B O M B A (dokończenie)

Kabomba południowa (Cabomba australis Speqazzini)

   Nazwa "Cabomba" pochodzi od Indian gujańskioh, którzy tą roślinę tak nazwali, zaś "australis" w języku łacińskim oznacza "południowy", ponieważ pochodzi z południowej części Ameryki Południowej.
   Synonimy: nie posiada.
    Ojczyzną kabomby południowej są tereny Urugwaju, Argentyny i Chile. Kobomba południowa jest rośliną zanużoną /podwodną/ o pędaoh zielonych, miękkich, giętkich o śluzowatej powierzchni, średnicy do 2 milimetrów, osiągających 1,5 m długości. Liście podwodne posiada intensywnie zielone, niekiedy z lekkobrązowym nalotem i od spodu czerwonawo zabarwionymi końcami poszczególnyoh części. Liście osadzone na ogonkach po 2 w okółkach naprzeciwlegle. Blaszki liści posiadają kształt półkolisty-nerkowaty, są 2 do 3 cm długie i 4-5 cm szerokie oraz dzielą się u nasady na 3 lub 5 części, które z kolei rozwidlają się wielokrotnie dalej, osiągając od 20 do 80 zakończeń - odcinków o około 0,5 cm szerokich.    Liście nawodne osadzone na końcach ogonków, są całobrzegie, przybierają kształty od równowąskich do jajowatych, osiągają długość do 2 cm, a szerokość od 3 do 4 mm. Górna strona liści nawodnych jest intensywnie zielona, lekko błyszcząca i ozdobiona brązowo-fioletowymi plamkami. Dolna strona liścia nawodnego jest blado zielona i śluzowata.
    Kwiaty o średnicy około 15 mm osadzone są na końcach szypułek niekiedy wrzecionowato zgrubiałych pokrytych warstwą śluzu, posiadają 3 płatki korony, koloru białawego od wewnątrz i 3 działki kielicha, 6 pręcików i 3 słupki.
    Warunki pielęgnacji i wegetacji podobne do kabomby wodnej. Temperatura wskazana latem 18 - 22°C, zimą 8 - 10°C/spoczynek zimowy/, nadaje się do nieogrzewanyeh akwariów.

    Kabomba karolińska /szerokolistna/, /Cabomba caroliniana A. Gry/. Nazwa " Cabomba" /objaśnienie poprzednio/, zaś "caroliniana" w języku łacińskim oznacza pochodzenie z Karoliny.

Synonimy:Cabomba aquatica De Candoller,
C. Aubletii Michause,
C. pinnata Schultes,
Nectris aquatica Nutlall,
N.peltata Purski.

    Występuje na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej pomiędzy 40° szerokośoi północnej a 35° szerokośoi południowej. Kabomba karolińska jest rośliną zanurzoną /podwodną/ o pędach zielonych, średnicy do 3 mm i osiągających 1,5 m długości.
    Liście podwodne posiada soczyście zielone, osadzone na ogonkach po dwa w okółku naprzeciwległe. Blaszki liści posiadają kształt półkolisty do nerkowatego o długości 3 - 4 cm i do 6 cm szerokości, dzielą się na 5 oześci, które z kolei rozwidlają się wielokrotnie, dalej osiągając od 20 do 60 i więcej lekko rozszerzających się odcinków. Szerokość odcinka od 0,5 do 1 mm. Liście nawodne całobrzegie osadzone na długim ogonku tarczowate w pobliżu środka blaszki, o kształcie równowąskim lub elipsowatym, niekiedy wycięte do 4 cm długości i 7 mm szerokości.
    Kwiaty o średnicy około 15 mm osadzone są na końcaoh szypułek, posiadają po 3 płatki korony i 3 działki kielicha. Płatki korony kwiatu są koloru białego i u dna posiadają 2 żółte punkty, 6 pręcików i 2-4 słupków.
    Warunki pielęgnacji i wegetacji podobne do kabomby wodnej. Temperatura od + 15 do 30°C.
    Kabombę karolińską posiadam w akwarium o wymiarach 30 x 40 x 40 cm, oświetlonych przez całą dobę 2 żarówkami 60 W. Temperatura utrzymuje się zimą w granicach 16°C, a latem doohodzi nawet do 30°C. Akwarium to zamieszkują pielęgnice perłowe. Pielęgnice czują się doskonale, a kobomba pięknie rośnie i stale kwitnie. Co trzy miesiące akwarium wymaga silnego przetrzebienia, gdyż zarasta cały basen.

    Kabomba widlasta /cabomba furcata Schultes/
    Nazwę "Cabomba" objaśniono poprzednio, zaś "furcata" pochodzi z języka łacińskiego od słowa "furca " - widły.
    Synonimy: nie posiada.
    Pochodzi z Brazylii - dorzecza Rio Tapajcz.
    Kobomba wldlasta jest rośliną zanużoną, /podwodną/ a pędach zielonyc, nie zawsze okrągłych, dochodzącyoh do 1 m długośoi i 3 mm grubości.
Liście podwodne ma z górnej strony jasno zielone, od spodu jaśniejsze, osadzone na ogonkach po 2 w okółku naprzeciwlegle. Blaszki liści posiadają kształt półkolisty do nerkowego o długości 2 - 3 cm i 4 - 6 cm szerokości, podzielone od ogonka na 5 części, które z kolei dzielą się widlasto - wielokrotnie osiągając od 20 do 60 odcinków o czerwonym nalocie na końcach.
    W odróżnieniu od kabomby karolińskiej odcinki pierzaste blaszki liściowej kabomby widlastej są w wodzie szeroko rozszerzone. /Odcinki blaszki liściowej kabomby karolińskiej nie rozszerzają sią w wodzie, tworzą raczej zwarte półkoliste powierzohnie - blaszkę/.
    Liście nawodne, oałobrzegie, o szorstkiej powierzchni, tarczowate o kształcie równowąskim do elipsowatego posiadają często wygięcie, osiągając 3 cm długości i 2 - 4 mm szerokości, są z wierzchu jasno zielone, niekiedy ciemno nakrapiane i przypruszone brązowo-ozerwonym nalotem, zaś od spodu jaśniejsze.
    Kwiaty posiadają 3 płatki korony i 3 działki kielicha. Białe płatki korony u nasady mają lekkie wrzosowe zabarwienie, zaś działki kielioha są od wewnątrz białe z czerwonym nalotem, 6 pręcików i 3 słupki.
    Warunki pielęgnacji podobne do kabomby karolińskiej. Rośnie jednakże przy wyższych temperaturaoh 25 - 30°C i wymaga bardzo jasnego oświetlenia.

    Wypada wspomnieć jeszcze o następująoyoh gatunkach kobomby.

    Cabomba caroliniana A.Gray? var. pulcherrima Harper - kabomba nadobna - przypomina kabombę karolińską, jednakże posiada delikatniejszą budowę, i charakterystyczne czerwone aż do purpury zabarwione łodygi i liście. Białe kwiaty posiadają purpurowy nalot.

    Cabomba caroliniana A.Gray var. paucipartita.
Bamsh et Florsch. Znane tylko jako roślina akwaryjna. Liście posiada półkolisto-nerkowate 3 om długie i 4 - 5 cm szerokie, jasno-zlelone, budowa podobna jak u kabomby karolińskiej, tylko mniej odcinków liścia bo 20 - 40 rzadko 60, odcinki szerokości 1,0 - 1,8 mm rozszerzające ale ku końcowi. Liście nawodne podobne do kabomby karolińskiej tylko mniejsze.

    Cabomba piauhyensis Gardner.
    Synonim: c.puhescens Ule.
    Pochodzi ze środkowej Ameryki i ozęści północnej Południowej Ameryki. Odznacza się delikatnymi odcinkami - jasno zlelonyoh liści, niekiedy o czerwonawo brunatnym nalocie. Liście kształtu półkolistego do rurkowatego, 3 - 4 cm długości i 6 cm szerokości, dzielące się na 5 odcinków u nasady blaszki i rozwidlające się wielokrotnie od 60 do 150 odcinków, o 0,1 do 0,5 mm szerokich. Ogonki liści 1 cm długie. Łodyga około 2 mm gruba. Płatki korony kwiatu ciemno purpurowe, u nasady żółte. Jeszcze niedokładnie zbadana.

Literatura:A.Wendt Die aquarienpflanzen in Wort und Bild".
H.Frey "Das Susswasser Aquarien".
Dr S.Sterba "Aquarien - kunde" Tom II.
O.Bruhner "Aquarienpflanzen".
S. Gucweler "Rośliny w akwarium".