z żałobnej karty
    10 września 1968 r. zmarł nagle w wieku 62 lat Kolega Józef Pilarczyk.
    Zmarły był od kllkudziesięciu lat czynnym członkiem naszego Związku i już w okresie międzywojennym należał do Stowarzyszenia Lubowników i Terrarium "Agrion". Od 4 września 1955 r. piastował godność pierwszego prezesa koła PZMA w Chorzowie, w roku 1959 został wybrany prezesem Zarządu Głównego i funkcję tą pełnił do 1967 r. Na skutek pogarszającego się stanu zdrowia zmuszony był wycofać się z czynnej pracy związkowej, ohociaż do końca pozostawał w zespole Zarządu Głównego.
    Kolega J.Pilarozyk znany był wśród ozłonków jako dobry organizator, wielki społecznik i ozłowiek szczerze oddany sprawie akwarystyki.
    Zmarły był odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem zasługi za działalność polityozną i społeczną.
Z życia Związku


   W ostatnim czasie powstały nowe Koła Polskiego Związku Miłośników Akwarium. Przedstawiamy ich wykaz:

 • Dnia 12 stycznia 1969 r. w Sosnowcu. Organizatorką była Koleżanka mgr Wiesława Giżyńska.
  Prezesem wybrano Kolegę Henryka Musiała.
  Korespondencją prosimy kierować na adres! Zarząd Koła PZMA, Sosnowiec ul. 22 Lipca 116. "Egzotarium".
 • Dnia 19 stycznia 1969 r. w Elblągu. Organizatorem był Kolega Zygmunt Potrawiak, obecnie wiceprezes zarządu. Prezesem został Kolega Józef Pietryka. Korespondencję prosimy kierować na adres sekretarza Zarządu Koła - Kolegi Mariana Nawrookiego, Elbląg, ul.Trauguta 79-80c/5.
 • Dnia 26 stycznia 1969 r. w Zabrzu. Organizatorem był Kolega inż. Józef Szczuraszek, który został wybrany prezesem Zarządu Koła. Jego adres: Zabrze, ul.Hojnickiego 130/2.
 • Dnia 9 lutego 1969 r. w Cieszynie. Organizatorem był Kolega Leopold Trombik. On tez został wybrany prezesem zarządu Koła. Adres: Leopold Trombik, Cieszyn, ul.Błogocka 42.
 • Dnia 16 marca 1969 r. w Poznaniu. Organizatorem był Kolega Włodzimierz Kolasiński, który został wybrany prezesem zarządu Koła.
  Korespondencję prosimy kierować na adres sekretarza zarządu Koła Kolegi Hieronima Maissnera, Poznań 18, ul. Zielarska 25.Z inicjatywy miłośników akwarium powstaną w najbliższym czasie nowe Koła PZMA, rozsiane po całym kraju. Dla wygody zainteresowanych podajemy adresy Kolegów, którzy podjęli się organizacji wspomnianych placówek:
- Jerzy Soblsz, Lębork, al, Wolnośoi 69/7a.
- Andrzej Tura, Radom, ul. Grzybowska 46 a.
- Zbigniew Hejner, Kołobrzeg, ul. Walki Młodych U/14.
- Zbigniew Zalewskl Kołobrzeg, ul.Kaszubska.5/2.
- Jan Noder, Zakopane, ul. Kaszelewskiego 6.
- Jerzy Zeman, Żywiec, ul. Słowicza 3a.
- Łuoja i Franciszek Loose, Bydgoszoz, ul. Poniatowskiego 28, bl.2/25.
- Zenon Dziwik, Krapkowice 3, ul. Krasickiego 12/6.
- Jerzy Pietunow, Goleniów, ul. Armii Czerwonej 40.
- Jerzy Żukowskl, Gdańsk-Wrzeszcz, ul.Niemcewicza 24/3.
- Waoław Raspondek, Bolesławiec Śl. ul.Dzierzyńsklego 12/7.
- Mleozysław Janczur, Sopot, ul. Okrzei 33/2
- Roman Kruszyński, Kraśnik Fabr., ul. Metalowców 3/10.
- Henryk Dudziński, Lublin, ul. Wileńska 8/38.
- inż.Julian Migdal, Puławy, Instytut Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa, Pracownia Chemiozna.
- Stanisław Sojka, Tarnowskie Góry, ul.Kościuszki 13b/9.
- Alfons Bonacki, Gniew, ul. Świerozewskiego 8/9, pow. Tczew.

A.M.