PZA

Zjazd PZA

Robert Ginglas


Jak już wcześniej informowaliśmy dzięki uprzejmości kolegów z zabrzańskiego Stowarzyszenia Akwarystyczno Terrarystycznego „Bystrzyk Pereza" w dniu 12 czerwca w Zabrzu odbył się XX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Akwarystów.
Zjazd zwołany został z inicjatywy Zarządu Głównego PZA po to by uporządkować, wyjaśnić i zmienić istotne dla dalszego funkcjonowania związku, problemy.
Na obrady przybyli koledzy z Chorzowa, Częstochowy, Katowic, Inowrocławia, Kędzierzyna Koźla, Myszkowa, Rybnika, Suwałk, Torunia, Tych, Wodzisławia, Wrocławia i Zabrza.
Kilka osób usprawiedliwiło swoją nieobecność, życząc Zjazdowi powodzenia i owocnych obrad.

Zjazd otwarty został w II terminie, a udział delegatów zamknął się w ilości 25 na 32 mających przybyć delegatów.
Po oficjalnych powitaniach przyjęto porządek obrad, wybrano potrzebne komisje, wysłuchano sprawozdań Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie było skromne jak i sama działalność związku, lecz na co została zwrócona uwaga, to na to, że pomimo trudnej sytuacji w kraju związek przetrwał najtrudniejsze chwile i w ostatnim czasie wzrosła jego aktywność, a także posiada aspiracje do skonsolidowania ruchu akwarystycznego w kraju.
Wyjaśniono kolegom a raczej tym, którzy na Zjazd nie przyjechali status Polskiego Związku Akwarystów.

W myśl prawa PZA, jako związek nigdy nie został rozwiązany. Nie było takich możliwości prawnych, nigdy nie został wyrejestrowany, chociaż XIX KZD PZA w Myszkowie przymierzał się do zamknięcia działalności PZA. Uchwała taka nigdy jednak nie została podjęta. Sam Zjazd nie był także władny do podjęcia takiej decyzji.
Po przegłosowaniu absolutorium dla ustępującego zarządu. ustępujący prezes wyjaśnił intencje i kierunki pracy „nowego" w swych zamierzeniach, a starego z nazwy związku. przedstawione i omówione w dyskusji zostały kierunki pracy i zamierzenia PZA.
Do najważniejszych zaliczono:

  • uporządkowanie i wyjaśnienie statusu oddziałów i grup PZA
  • skonsolidowanie ruchu akwarystycznego w Polsce na zasadach:
    1. całkowita nieingerencja w swe wewnętrzne sprawy,
    2. całkowita dobrowolność przy zrzeszaniu się,
    3. rozwiązanie współpracy bez podania przyczyn.
  • działalność koordynacyjna i informacyjna w zakresie akwarystyki,
  • zmianę statutu.

Po tych wyjaśnienia przystąpiono do omawiania zmian w statucie. Po omówieniu każdego paragrafu z osobna, wprowadzeniu zmian, o ile takowe miały miejsce demokratycznie przegłosowano każdy paragraf z osobna. Nowy statut, oczywiście w dużej mierze został oparty na starym lecz zostały zaproponowane w nim istotne zmiany. Prace nad zmianą statutu na Zjeździe przebiegły bardzo sprawnie, a to dzięki przygotowaniu się delegatów do dyskusji i zrozumieniu celów, jakie autorom w tworzeniu statutu, przyświecały.
Ustalono, że siedzibą Zarządu Głównego będzie miasto Tychy.

Na zakończenie zostały wybrane nowe władze na okres czteroletniej kadencji.
- Prezesem został kol. Robert b. Ginglas z Tych,
- przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Włodzimierz Socha z Częstochowy
- przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Jerzy Torbus z Myszkowa.
Na zakończenie zjazdu prezes w imieniu wybranych władz podziękował za zaufanie i przyrzekł, że dołoży wszelkich starań, byśmy na następnym Zjeździe mieli się już czym pochwalić.
Zapisz się do
Polskiego Związku Akwarystycznego
pza@odr.net.pltel. 032 219 07 80


wstecz Spis treści "Akwarium" Dalej