Ogólnopolska Konferencja Przyrodnicza – Białystok + Kulig Akwarystyczny

0
Wczytuję mapę...

Data/Czas
Date(s) - 27/01/2018
Całodniowe

Lokalizacja
Instytut Biologii

Kategorie


 • Rejestracja uczestników

  Rejestracja uczestników w holu głównym Instytutu Biologii UwB

 • Uroczyste otwarcie konferencji

 • Tajemnice osobowości ryb oraz intrygujące wnioski z badań na jej temat

  Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz | Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 • Płazy Polski – fascynujący świat wokół nas

  Dr Adam Hermaniuk | Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 • Przerwa kawowa

 • Rodzaj Scutariella w polskich wodach – nowe zagrożenie dla rodzimych gatunków skorupiaków?

  Rafał Maciaszek | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Atyaephyra desmarestii i Neocaridina denticulata, czyli polskie krewetki ozdobne

  Rafał Maciaszek | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Ichtiofauna Narwi

  Dr inż. Krzysztof Kazuń | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie / Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Przerwa obiadowa

 • Sesja Młodych Naukowców

 • Analiza błędów, w szacowaniu ilości ryb raf koralowych, na podstawie spisów wizualnych

  Halupka K, Błaszkowska J, Kołodziejczyk N, Kulik D, Nowak P, Przepiórka E, Siemianowska S | Uniwersytet Wrocławski, SKN Etologów „Teneo”

 • Konsumpcja bezkręgowców wodnych w Polsce

  Klara Piotrowska, Rafał Maciaszek | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Słonecznik, słoninka i Akcja Karmnik czyli dokarmianie i badania zimujących ptaków

  Burzyńska Justyna, Drobińska Marta, Sołowianiuk Roman, Agata Kostro-Ambroziak | Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Leśny w Hajnówce, Politechnika Białostocka, Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,

 • Po co ptakom obrączki? – prace obozu ornitologicznego „Akcja Siemianówka”

  Piotr Świętochowski, Agata Kostro-Ambroziak | Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,

 • Czynna ochrona płazów w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2002 – 2014

  Damian Pogodziński, Karolina Pogodzińska, Eliza Kondzior, Aleksandra Wasiluk, Zofia Korbut Adam Hermaniuk, Włodzimierz Chętnicki | Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

 • Derkacz Crex crex – stan populacji w Polsce, zalecane metody określania liczebności gatunku, próba własnych badań ilościowych.

  Michał Zembrzycki | Zakład Ochrony Przyrody UMCS, Instytut Biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Nowe i rzadkie gatunki chrząszczy stwierdzone w krainie Gór Świętokrzyskich

  Mateusz Sapieja | Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS

 • Nowe stanowisko ropuchy paskówki (Epidalea calamita) w otulinie Poleskiego Parku Narodowego

  Agata Dzyr | Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS w Lublinie

 • Niekorzystne zmiany cech historii życia stułbi (Hydra) karmionych pokarmem wzbogaconym w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.

  Kaliszewicz A., Karaban K., Broma E., Żelizkowicz A., Sierakowski M. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Czy kwasy tłuszczowe wpływają na wzrost i przeżywalność raków luizjańskich (Procambarus clarcii)?

  Karaban K., Kaliszewicz A., Bernat E., Stęplowski K. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Ukryć vs dostrzec – czyli sukces rozrodczy samic pająków Ero a parazytoidy

  Aleksandra Natalia Mieczkowska, Agata Kostro-Ambroziak | Koło Naukowe Biologów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

 • Stan badań nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim

  Paulina Chojnowska, Anna Matwiejuk | Zakład Ekologii Roślin, Wydział Biologiczno – Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

 • Czy płeć jest zawsze potrzebna? Rola rozmnażania bezpłciowego u gadów i płazów

  Eliza Kondzior, Ewa Grabowska, Adam Hermaniuk | Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży

 • Rozwój infrastruktury drogowej jako zagrożenie dla płazów

  Eliza Kondzior, Damian Pogodziński | Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży

 • Żmigród – płazi raj? Inwentaryzacja płazów na terenie sąsiadującym z budowaną drogą ekspresową S5 Korzeńsko – Wrocław

  Aleksandra Wasiluk, Damian Pogodziński, Karolina Pogodzińska | Uniwersytet w Białymstoku

 • Drzewołazy albo wycinek lasu deszczowego w wiwarium

  Dr Paweł Czapczyk | Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian”

 • Diaporama przyrodnicza

  Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS w Lublinie

 • Ogłoszenie wyników Sesji Młodych Naukowców

 • Wręczenie nagród i podziękowań oraz wspólna fotografia uczestników

 • Zakończenie konferencji

Więcej na stronie: http://www.skumajsieznatura.pl/

po konferencji wyjazd  na kulig organizowany przez forum akwariumonline.pl
Share.

Leave A Reply