IV Dni Akwarystyki w Drozdowie

0

0

Po raz czwarty akwaryści z całej Polski zjechali się do Muzeum Przyrody w Drozdowie w dniach 13 – 14 października 2021r. na Dni Akwarystyki

1

    Tradycyjnie Dyrektor Muzeum Pani Anna Archacka przywitała wszystkich rozpoczynając tym samym Dni Akwarystyki. Witając wszystkich podziękowała sponsorom dzięki którym możliwe było przeprowadzenie tej imprezy.


2

   Po krótkim wstępie Pan Marian Wojtaszek wręczył na ręce Pani Dyrektor film Świat roślin który będzie uzupełnieniem biblioteczki akwarystycznej w Muzeum.

3

   Następnie Adam Karwowski przedstawił program dwudniowego spotkania oraz szereg spraw organizacyjnych. Trzeba tutaj dodać że to właśnie Adam jest opiekunem wszystkich zbiorników akwariowych znajdujących się w Drozdowskim Muzeum.

 

5

   Jako pierwszy prelegent wystąpił dr. Roman Pawlak z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przedstawił Pielęgnice wielkich Jezior Afryki.4

    Omówił różnorodność ryb, występujących w Jeziorach Afrykańskich, która jest rozpatrywana na poziomie gatunkowym i ekologicznym. Omawiając pokrótce poszczególne gatunki przedstawiał ich predyspozycje pokarmowe, zachowania rozrodcze oraz sposoby zdobywania pokarmu. Krótko scharakteryzował po kilka gatunków ryb z poszczególnych jezior czyli Malawi, Tanganiki oraz Wiktorii.

6    Krzysztof Tomaszewski z Żychlina przedstawił ofertę firmy JUWEL.

41    W czasie trwania imprezy wystawione były artykuły firmy JUWEL na stoisku sklepu OYA.pl, który zajmuje się sprzedażą artykułów dla wszystkich zwierząt.

7   Anna Malinowska przedstawiła wszystkim najlepszy filtr na świecie czyli jak zrobić „plenum”. Prelekcja składała się z kilku części . Tak więc częściowo Ania przedstawiła wykonywanie plenum w swoim akwarium na slajdach.

8    W drugiej części praktycznie pokazała jak wykonuje się potrzebne elementy do zrealizowania planowanego podłoża piaskowego. Pomocną ręką w czasie prac praktycznych służył Michał – „Vepsik”

10Trzecia część przeprowadzona była przy akwarium gdzie praktycznie Ania pokazała w którym miejscu umieszczamy kratki drenażowe i jak umieszczamy poszczególne warstwy piasku oddzielając je od siebie.

10aAkwarium zostało w czasie trwania imprezy zalane wodą (oczywiście woda była ze zbiornika już pracującego), został uruchomiony filtr oraz wpuszczono ryby. Z przodu zbiornika zostały pozostawione specjalnie widoczne elementy oddzielające poszczególne warstwy piasku.

9Po przerwie obiadowej większość uczestników spotkania uwieczniło IV Dni Akwarystyki na wspólnej pamiątkowej fotografii.

11    Przed rozpoczęciem właściwych prelekcji Aleksander Bielski przedstawił krótki film na temat akwarium akwaponicznego w Supraślu. Firma „Aquaponika.pl” powstała w ramach „Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” działającego przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

12Marian Wojtaszek, który po raz pierwszy przybył do Drozdowa przedstawił bardzo skrótowo swoje osiągnięcia w akwarystyce po czym przeszedł do omawiania tematu jak wykonać ozdobny zbiornik roślinny.

13    Marian w każdym korzeniu który jest przeznaczony do akwarium upatruje coś pięknego. Najczęściej w korzeniach widzi ukryte kształty zwierząt, co przedstawia z dużym zaangażowaniem.

15    Druga część to wykonanie akwarium roślinnego na bazie podłoża, którego producentem jest firma AQUAKRIS Mariana Wojtaszka. Wszystkie czynności wykonał od podstaw na oczach widzów, opatrując je bardzo obszernym komentarzem. Trzeba przyznać że szło mu to bardzo sprawnie. Najpierw rozłożenie podłoża, przykrycie go warstwą żwirku kwarcowego oraz nalanie wody.

16   Marian Wojtaszek w przeciwieństwie do większości nowoczesnych „aquascaperów” w tym także Takashi Amano, najpierw nalewa wodę a potem układa korzenie i sadzi rośliny. Oni najpierw robią aranżacje oraz sadzą rośliny mocząc je spryskiwaczami a potem zbiornik wypełniają wodą.

36   Gotowy zbiornik w wykonaniu Mariana Wojtaszka pozostanie w Drozdowie jako akwarium ozdobne.

17   Katarzyna Dobrzańska i Zdzisław Nalepka podzielili się wiadomościami o Wężogłowach.

19   W czasie prelekcji zostały przedstawione wybrane gatunki ich preferencje życiowe, środowiskowe oraz pokarmowe. Trzeba nadmienić że kilkanaście sztuk młodych ryb z tego rodzaju, zostało przywiezionych i zasiedlonych w jednym ze zbiorników Drozdowskiego Muzeum. Jest to prezent od ludzi zgromadzonych wokół forum CHANNIDAE.

20    Sebastian Josiek przedstawiciel Górnośląskiego Stowarzyszenia Akwarystów przedstawił swoje doświadczenia w hodowli kirysków. Oprócz wiadomości ogólnych o tych rybach, Sebastian w swojej prelekcji omówił swoje spostrzeżenia na temat opieki nad tymi rybami oraz ich rozmnażania.

21   Drugi dzień spotkania akwarystycznego w Drozdowie przeznaczono dla przedstawicieli Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej „ANIMALIAN”. Pierwszy referat wygłosił dr inż. Grzegorz Zygmunt – „Fakty i mity na temat filtracji wody w akwarium”

22    W temacie poruszył zagadnienia właściwości fizycznych wody, filtracji oraz systemów filtracji wody. Szczegółowo została omówiona filtracja wody: mechaniczna, biologiczna oraz chemiczna.

24    dr inż. Krzysztof Kazuń z Zakładu Patologii i Immunologii Ryb Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu przedstawił temat – „Problematyka zdrowia oraz dobrostanu ryb ozdobnych w Polsce”

25   Omówił problemy zdrowotne słodkowodnych ryb ozdobnych co ma wpływ na ich zachorowalność. Tak więc szok termiczny, przegazowanie wody, stres, niewłaściwe warunki środowiskowe oraz nieodpowiednio dobrany skład zbiornika. Dobrostan czyli co zrobić aby naszym rybom było dobrze. W kolejnych zagadnieniach omówił jak podwyższyć odporność naszych ryb oraz podstawowe choroby oraz sposoby i środki w ich zwalczaniu.

26    dr inż. Wojciech Górecki – „Naturalne bioimmunostymulatory odporności ryb – możliwość zastosowania w karmach i preparatach akwarystycznych”. Na wstępie wyjaśnił co to są bioimmunostymulatory oraz kiedy się je stosuje. Stosujemy w czasie hodowli ryb w przegęszczeniu, w czasie złej kondycji ryb, po przebytych infekcjach oraz przed i po transporcie. Można je podawać iniekcyjnie, jako kąpiele i drogą pokarmową. Następnie omówił preparaty jakie możemy stosować aby poprawić warunki zdrowotne naszych ryb.

27   Przedstawił także krótko czym zajmuje się Towarzystwo Branży Zoologicznej „Animalian” oraz zapoznał z planowanym szkoleniem na temat „Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych” które odbędzie się 24 – 25.11.2012r. Więcej informacji na stronie ANIMALIAN30

    Przerywnikiem w czasie wykładów był konkurs akwarystyczny przeprowadzony przez Adama Karwowskiego. Fundatorami nagród w konkursie były firmy AQUAEL, JUWEL oraz Magazyn Akwarium. Zwycięzcą konkursu został Pan Sylwester Dobrzycki.28

    dr inż. Krzysztof Kazuń wygłosił drugi referat na temat – „Najczęściej stwierdzane problemy ryb ozdobnych pochodzących z importu „

31   Poruszył w nim tematykę zagrożeń jakie niesie importowanie ryb, czyli nieznany hodowca, długi transport, wystąpienie strat, zubożenie rynku wewnętrznego oraz rozprzestrzenianie się chorób.

32    Pogadankę na temat „Dzikie dyskowce w akwariach” wygłosił Rafał Mamątow

33   Omówił problemy związane z aklimatyzacją dzikich dyskowców w akwariach. Cała pogadanka poparta była szeregiem zdjęć z jego hodowli „Scorpion Discus”

34   Po zakończeniu wykładów krótko podsumował przebieg Dni Akwarystyki organizator – Adam Karwowski. Dziękując wszystkim prelegentom wręczył im pisemne podziękowania za przygotowanie oraz udział w IV Dniach Akwarystki w Muzeum Przyrody W Drozdowie.

42   I tak dalej i tak dalej …

29   Trzeba podkreślić tutaj dbałość Muzeum Drozdowskiego o wszystkich uczestników spotkania. Każdy mógł zjeść pyszne śniadanie, obiad a wieczorem ufundowano poczęstunek przy ognisku. W czasie przerw miedzy wykładami zawsze była do dyspozycji kawa, herbata oraz pyszne ciasta.

23Posłuchaj: IV Dni Akwarystyki w Drozdowie – relacja Adam Dąbrowskiego z Radia Białystok

35   W czasie trwania imprezy można było zobaczyć dyskowce dzikie oraz hodowlane wystawione przez hodowle „ScorpionDiscus” Rafała Mamątowa

37

    Dyskowce dzikie

39   Stadko kirysków niesamowicie się prezentowało na białym piaseczku.

38   Zbiornik z paletkami hodowlanymi.

40

43Prawda jest że tropikalne kolorowe ryby przyciągają wzrok jednak nasze wody kryją także niesamowicie może nie kolorowy ale ciekawy świat fauny i flory. Właśnie takie ciekawostki z wód płynącej w pobliżu Narwi można zobaczyć w mniejszych zbiornikach.

aTak prezentuje się dno zbiornika wodnego w naturze. Dominuje szarość, brąz i czerń.

a1Ale pośród tych można powiedzieć „śmieci” żyje niesamowita ilość żyjątek mniejszych lub większych.

bRoślina Osoka aloesowata – Stratiotes aloides

b1Błotniarka stawowa – (Lymnaea stagnalis)

cKłębowisko różnorodnych korzeni oraz opadłe liście na dnie zbiornika to miejsce żerowania wielu gatunków maleńkich żyjątek.

dObumarłe oraz zgnite części roślin wodnych opadają na podłoże

d1W podłożu można wypatrzeć larwy ochotki.

eOsoka aloesowata – na której liściach częściowo osiada muł ze zbiornika oraz żerują ślimaki. Roślina powoli zmienia kolor z zielonego na brązowy a potem na szaro-czarny aż w końcu rozpada się i tworzy podłoże do wzrostu kolejnych roślin.

e1Ślimak żerujący na roślinie.

z1W dużych dwóch zbiornikach możemy także zobaczyć mieszkańców naszych wód.
Zbiorniki te reprezentują część Europejską wystawy pod nazwą:
„PODWODNY ŚWIAT PIĘCIU KONTYNENTÓW”

z4Rozpoczynamy przegląd wystawy od ryb Afrykańskich na które przeznaczono osiem zbiorników. Jezioro Wiktoria i bardzo kolorowe ryby, co prawda mało popularne wśród akwarystów.

z5Kolejne trzy zbiorniki zamieszkują ryby z Jeziora Malawi.

z6Obecnie daje się zauważyć spadek zainteresowania wśród akwarystów pyszczakami.

z7Pyszczaki z Jeziora Malawi.

z8Zbiornik z mieszanymi gatunkami ryb z Jeziora Tanganika.

z9Ryby z rodzaju Tropheus.

z23Wielopłetwiec senegalski – Polypterus senegalus

z24Zbiornik z sumami z rodzaju Synodontis, Barwniakami czerwonobrzuchymi oraz Świecikami kongolańskimi

z16Przechodzimy do akwariów z rybami z Ameryki których jest sześć. W pierwszym są skalary.

z17W drugim Bystrzyki ozdobne, Kiryśniki, Tetry cesarskie oraz Pielęgniczki kakadu

z18Akwarium z Hokejówkami oraz Molinezjami.

z19Dwie Sewerum które pływają z Gupikami Endlera oraz Kirysami Sterby.

z20Akwarium dla Neonów i Zbrojników niebieskich.

z21Australijskie ryby zasiedlają tylko dwa zbiorniki. Pierwszy zbiornik to Tęczanki mniejsze.

z22W drugim zbiorniku Promienniczki nazywane Tęczankami filigranowymi oraz Modrooki słoneczne zwane popularnie Furkatusami.

z10

Ostatnie sześć zbiorników to biotopy Azjatyckie. Kardynałki oraz Rozbory nagie pływające wśród kryptokoryn.

z11Brzanki różowe z Danio pręgowanymi.

z12

Dość duże stadko Rozbory klinowej.

z13Zbiornik w którym zostały zasiedlone młode Wężogłowy – Channa gachua „limbata”

z14Gurami mozaikowe oraz Prętniki karłowate.

z15Akwarium przeznaczone wyłącznie dla „Mikrorozbory galaxy”. Piotr Kierzkowski przywiózł ze swojej hodowli 100 sztuk tych uroczych rybek.

45A oto sam Piotr przy pracy, efekty której będziemy mogli oglądać już w niedługim czasie jako filmy telewizji internetowej DEFINITEAQUASCAPE.TV

    Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie stały się już trwałym elementem jesiennego kalendarium akwarystycznego. Bardzo przyjazne nastawienie gospodarzy obiektu jak i współpraca wielu akwarystów tworzy wspaniały klimat, który z roku na rok staje się coraz lepiej przyjmowany prze szereg akwarystów przyjeżdżających ze wszystkich stron Polski. Życzeniem Nas wszystkich akwarystów „pozytywnie zakręconych ludzi”, jest aby te spotkania odbywały się nadal a Drozdowo kojarzyło się z pozytywnymi wspomnieniami. Trzeba tutaj jeszcze dodać że na terenie muzeum powstał nowy budynek jako Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Został on wybudowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. „Przyroda dla nas, my dla przyrody”. To tam właśnie odbędą się V Dni Akwarystyki w 2013 roku, na które już teraz w imieniu Dyrekcji Muzeum Przyrody wypada zaprosić wszystkich akwarystów.

44

AMELINIUM

To hasło tegorocznych Dni Akwarystyki.
Pierwsze spotkanie upłynęło pod hasłem „SIELAWA”.
Drugie spotkanie to „BOŁ SIET”, a III Dni akwarystyki upłynęły z hasłem – „SZAŁU NI MA”

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.