Jurajskie biotopy

0

1

W dniach 20-21.06.2014 odbył się konkurs „Jurajskie Biotopy 2014”. Jest to pierwszy w Polsce i Europie, a nawet i na Świecie konkurs zorganizowany i rozgrywany na takich zasadach i w takich warunkach. Już w piątkowy wieczór zaczęli przybywać do Jurajskiego Grodu zawodnicy oraz członkowie Jury.

2
W bardzo nastrojowej atmosferze Jurajskiego Grodu przybyli goście zostali uraczeni wyśmienitą kolacją.

3
Tematyka rozmów prowadzonych przy stołach oscylowała w większości wokół konkursu oraz zagadnień akwarystycznych.

4

Trzeba podkreślić że dzięki staraniom organizatorów którymi byli: Forum Aquajura oraz Jurajski Gród, pobyt wszystkich uczestników konkursu oraz członków jury był sponsorowany.

5


Nie można było się oprzeć tak smakowicie podanemu poczęstunkowi.
6

W sobotę rano zgodnie z programem jako pierwsza odbyła się prelekcja na temat tworzenia aranżacji biotopowych, którą poprowadził Błażej Berner.


7
Przedstawił on krótkie zasady oraz przykłady zbiorników biotopowych.

8
Po prelekcji odbyła się prezentacja stanowisk dla poszczególnych zawodników. Do konkursu został wybrany teren Stawu Amerykan, który swoja nazwę nosi na cześć senatora amerykańskiego, który przywiózł zalęgową partię ikry pstrąga tęczowego z Ameryki do Złotego Potoku.

aStanowisko „A”

bStanowisko „B”

cStanowisko „C”

dStanowisko „D”

9

Po zaprezentowaniu stanowisk odbyło się losowanie miejsc. Cztery zgłoszone drużyny reprezentowały akwarystów z różnych rejonów Polski.

Stanowisko „A” – podforak.pl – Rzeszów
Stanowisko „B” – akwariumonline.pl – Białystok
Stanowisko „C” – Podwodne Ogrody – Łódź
Stanowisko „D” – aquarebels.pl – Poznań

10

Drużyna akwariumonline.pl – Białystok gotowa do wyjazdu w teren.

12

Wszyscy uczestnicy, jurorzy oraz obserwatorzy konkursu „Jurajskie Biotopy 2014” po przybyciu nad miejsce, zostali zapoznani z ramami czasowymi trwania prac konkursowych.

11

Wydane zbiorniki konkursowe o wymiarach 60 x 30 x 35cm zostały oznakowane zgodnie z wylosowanymi numerami stanowisk.

13

Uczestnicy konkursu zostali rozprowadzeni na stanowiska konkursowe.

14

Przedstawiciel Podkarpackiego Forum Akwarystycznego na stanowisku „A”.   Przy każdym stanowisku pozostał jeden z członków jury aby w odpowiednim momencie podać sygnał do rozpoczęcia oraz zakończenia budowy aranżacji z godnie z przyjętym regulaminem.

15

Przedstawiciele Forum Akwarystycznego akwariumonline.pl na stanowisku „B”

16

Podwodne Ogrody ze swoim zbiornikiem na stanowisku „C”

17

Akwaryści z Forum AquaREBELS na stanowisku „D”

18

Prace przy urządzaniu akwarium „biotopowego” rozpoczęte równo na wszystkich stanowiskach.

19

Jedni ustawili zbiorniki na brzegu inni wybrali bardziej mokre miejsca.

19a

Praca przy ustawieniu zbiornika na kamieniach po których spływa woda nie jest wcale prosta i lekka.

20

Drugi zbiornik którego lokalizacja została wybrana na brzegu stawu.

21

Poznańscy akwaryści postanowili postawić akwarium na środku strumienia.

s2

Czas na budowę aranżacji minął więc czas na ocenę przez jury. Komisja sędziowska rozpoczęła ocenę prac od ostatniego stanowiska. Aby dokładnie sprawdzić jak wygląda wnętrze akwarium ktos musiał wejść do wody.

a2

Drużyna Forum aquarebels.pl przy swoim zbiorniku.

a2a

Jak widać zbiornik stanął w nurcie płynącej wody rzeki Wiercica wypływającej ze Stawu Amerykan.

a2c

Kawałki korzeni oraz gałęzi tworzyły osłonę jednego boku akwarium.

a2b

Życie tego zbiornika to ślimaki na korzeniach nad zbiornikiem.

a2d

W zbiorniku odwzorowane zostało piaszczysto-kamieniste dno.

s3

Stanowisko „C” ze zbiornikiem przysłoniętym z jednej strony korzeniem oraz rosnącymi w tym miejscu tatarakami.

a3

Podwodne Ogrody przy swoim zbiorniku.

a3a

Aranżacja przestrzenna rozciągnięta w pionie.

a3b

Większość gałęzi czy roślin przechodziła z zewnątrz do wody.

a3c

W zbiorniku tym żywe zwierzęta to nartniki oraz inne owady wodne.

s1

Zbiornik na stanowisku „B” oceniany przez jury.

a1

Przedstawiciele Forum akwariumonline.pl przy swoim akwarium.

a1a

Tym razem akwarium zostało ustawione na brzegu rzeki Wiercica wpływającej do Stawu Amerykan.

a1b

Wkomponowane akwarium bardzo świetnie zlało się z otoczeniem.

a1c

a1d

W akwarium były płotki oraz rak zaprezentowany dla komisji sędziowskiej.

s4

Ocena ostatniego stanowiska.

a4

Reprezentant Podkarpackiego Forum Akwarystycznego przy swoim zbiorniku.

a4a

Zbiornik ustawiony na paletach co pozwalało na łatwą obserwację akwarium.

a4b

a4c

Do aranżacji użytych zostało kilka roślin typowo wodnych występujących w Stawie Amerykan

a4d

Do akwarium został wpuszczony Kiełb.

22

prot

Komisja sędziowska po zliczeniu punktów oraz podsumowaniu wyników, podpisała zbiorczy protokół pokonkursowy.

 

 

24

W obecności zebranych uczestników konkursu, jury oraz obserwatorów Konrad Miodek podziękował wszystkim sponsorom dzięki którym było możliwe przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Sponsorami byli: AQUAEL, TROPICAL, AKWA ŚWIAT, BOWEL-POL, MULTI METAL, AQUARIUM-FISH, AKWARYSTYCZNY 24, AZOO, ZOOLEK. Ponieważ nie było wszystkich przedstawicieli firm sponsorujących podziękowania zostaną wysłane w terminie późniejszym.

25

Błażej Berner otrzymał podziękowanie za przeprowadzoną prelekcje dla uczestników.

26

Patronem medialnym imprezy był Magazyn Akwarium, którego redaktorem naczelnym jest Pani Anna Stepnowska.

27

Pani Ania przywiozła dla wszystkich akwarystów po kilkanaście numerów Magazynu Akwarium.

28

Przedstawiciel Podkarpackiego Forum Akwarystycznego podarował akwarystom pamiątkowe kubki z logo swojego forum, a akwaryści z aquarebels.pl dali wszystkim kalendarzyki oraz długopisy.

29

Trzecie miejsce w konkursie „JURAJSKIE BIOTOPY 2014” zajęła Małgorzata Tarczyńska z Podwodnych ogrodów – Łódź.
Nagroda pieniężna w wysokości 400zł oraz szereg drobnych prezentów od firm sponsorujących.

30

Drugie miejsce w konkursie „JURAJSKIE BIOTOPY 2014” zajęli akwaryści aquarebels.pl – Poznań.
Nagroda pieniężna w wysokości 600zł oraz szereg drobnych prezentów od firm sponsorujących.

31

Pierwsze miejsce w konkursie „JURAJSKIE BIOTOPY 2014” zajęli akwaryści akwariumonline.pl – Białystok.
Nagroda pieniężna w wysokości 1000zł oraz szereg drobnych prezentów od firm sponsorujących.

32

Czwarte miejsce zajął przedstawiciel podforak.pl – Rzeszów.
Nagroda ufundowana przez firmę ZOOLEK – walizeczka testów oraz komplet nawozów akwarystycznych.

23

Dziękując wszystkim za przybycie i udział w konkursie, Konrad otrzymał owacyjne brawa od akwarystów za trud włożony w organizacje tak innowacyjnej imprezy oraz bardzo dobrą jej organizację.

33

Po części akwarystycznej odbył się profesjonalny pokaz tańca.

34

O godzinie 20.00 pokaz sztucznych ogni uświetnił pobyt akwarystów w Jurajkim Grodzie.

35

36

Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji. W czasie wieczorku tanecznego można było sprawdzić swoje umiejętności w karaoke.

37

Okazuje się że wielu akwarystów tak jak z wodą świetnie sobie radzi z mikrofonem.

38

39

40

Nie wszyscy wytrzymali do późnych godzin wieczornych towarzysząc uczestnikom konkursu „JURAJSKIE BIOTOPY 2014”

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.