Konferencja „Skumaj się z naturą” i II Akwarystyczny Kulig – Białystok

0

Konferencja „Skumaj się z naturą” i II Akwarystyczny Kulig – Białystok odbyły się w dniu 27.02.2017r

Konferencja odbyła się w Instytucie Biologii Uniwersytetu Białostockiego. Przybyłych gości i uczestników powitała  dr. hab.Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk,  otwierając tym samym konferencje „Skumaj się z naturą”

Jako pierwszy swój wykład: „Tajemnice osobowości ryb” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Drugi temat przedstawił dr Adam Hermaniuk z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku a były to „Płazy Polski – fascynujący świat wokół nas”

Rafał Maciaszek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz  przedstawiciel Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej „Animalian” jako jeden z pomysłodawców i twórców tej konferencji przedstawił tematykę krewetek słodkowodnych a mianowicie:  „Atyaephyra desmarestii i Neocaridina denticulata, czyli polskie krewetki ozdobne” i „Rodzaj Scutariella w polskich wodach – nowe zagrożenie dla rodzimych gatunków skorupiaków?”

dr inż. Krzysztof Kazuń z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, reprezentujący Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej „Animalian” przedstawił w swoim referacie Ichtiofaunę  Narwi

W czasie przerwy uczestnicy konferencji mogli zwiedzić Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy

Co to za  ” łosie” ….

W drugiej części konferencji odbyła się Sesja Młodych naukowców. Komisja w której skład wchodzili przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej „Animalian” – Barbara Kazuń i Piotr Łapa oraz przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku – Adam Hermaniuk wysłuchali na sali wykładowej referujących swoją  tematykę prac naukowych.

Druga część odbyła się na korytarzu gdzie zostały rozmieszczone materiały wizualne tematów prac „Młodych Naukowców”

Drzewołazy albo wycinek lasu deszczowego w wiwarium ten temat przedstawił dr Paweł Czapczyk,  jako  przedstawiciel  Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej „Animalian” oraz redaktor naczelny „Magazynu Akwarium”

Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS w Lublinie przedstawiło w swojej Diaporamie przyrodniczej szereg bardzo świetnych zdjęć fauny i flory Polski.

Na zakończenie wręczono podziękowania w postaci dyplomów wszystkim organizatorom konferencji, uczestnikom konferencji oraz sponsorom nagród.

Na zakończenie konferencji Rafał Maciaszek podziękował wszystkim za udział oraz zaangażowanie w organizacji całego przedsięwzięcia,  zapraszając na kolejną edycje w czasie Warszawskich Dni Akwarystyki odbywających się w maju na SGGW w Warszawie. W sesji młodych naukowców wyróżniono dwie prace i nagrodzone zostały trzy kolejne miejsca.

Wyróżnienia otrzymali: Eliza Kondzior i Piotr Świętochowski.

Nagrody ufundowane przez firmę ZOOLEK wręczył  właściciel firmy Andrzej Mikuła

Trzecie miejsce zajął poster przygotowany przez Paulinę Chojnowską „Stan badań nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim”.

Drugie miejsce w Sesji Młodych Naukowców – Mateusz Sapieja UMCS w Lublinie za pracę „Nowe i rzadkie gatunki chrząszczy stwierdzone w krainie Gór Świętokrzyskich”.

Pierwsze miejsce wśród przedstawionych wystąpień i posterów zajął poster studentki Instytutu Biologii UwB Aleksandry Mieczkowskiej przedstawiający wyniki badań nad rozrodem pająków pt. „Ukryć vs dostrzec, czyli sukces rozrodczy samic pająków Ero a parazytoidy”, wykonanych pod kierunkiem dr Agaty Kostro-Ambroziak.

Zwycięzcy otrzymali także z rąk redaktora naczelnego Pawła Czapczyka najnowszy numer „Magazynu Alwarium”

Na zakończenie wspólne zdjęcie przy tak zwanym „akwarystycznym wieżowcu” Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

W godzinach wieczornych  odbył się II Akwarystyczny Kulig zorganizowany przez Forum Akwariumonline.pl.

Niestety w tym roku aura nie sprzyjała i kulig odbył się na kołach.

W lesie śnieg jeszcze leżał ale nie było go na tyle aby można było  jeździć saniami. Po krótkim odpoczynku dla koni, zaprzęgi ruszyły w drogę powrotną.

Przy ognisku czekały już kiełbaski grochóweczka oraz ciepły barszczyk. Dla chętnych były także pieczone ziemniaczki.

Trzy zaprzęgi musiały jeździć dwa razy aby wszyscy uczestnicy imprezy mogli wziąć udział w przejażdżce.

Śniegu było mało ale najmłodsi  w asyście rodziców z radością ulepili bałwana.

 

Dalsza cześć imprezy odbyła się w zajeździe Wiking,  gdzie było także akwarium a w nim pielęgnice zebry.

 

 

Na drugi dzień zwiedziliśmy  Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie

W zagrodzie sokolnika zobaczyliśmy różnorodne ptaki.

Stare chaty bardzo urokliwie wyglądały w zimowej otulinie.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.