Najstarszy polski artykuł akwarystyczny

Przedstawiam najstarszy polski artykuł akwarystyczny z 1878 zamieszczony w dwutygodniku popularno-naukowym „ZDROWIE”. Do tej pory uważano, że najstarszym artykułem był zamieszczony w tygodniku „Przyroda i Przemysł” z 1880 roku. Był to opis złotej rybki, którego przedruk umieszczono w czasopiśmie AKWARIUM z 1939 roku. Najstarszy artykuł jest podzielony na trzy części i umieszczony w sześciu kolejnych numerach czasopisma. W pierwszej części opisano urządzanie akwarium domowego. Druga to opis świata roślin w akwarium domowym, a trzecia opisuje świat zwierząt.

Pozwoliłem sobie umieścić ten artykuł w jednej części dla wygody czytania. Wszystkie numery czasopisma „ZDROWIE” można znaleźć w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod podanymi linkami przy poszczególnych artykułach.

  00001

1ar


„ZDROWIE” NR 6 marzec 1878

http://www.wbc.poznan.pl


„ZDROWIE” NR 7 marzec 1878

http://www.wbc.poznan.pl


„ZDROWIE” NR 12 czerwiec 1878

http://www.wbc.poznan.pl


„ZDROWIE” NR 16 marzec 1878

http://www.wbc.poznan.pl


„ZDROWIE” NR 17 sierpień 1878

http://www.wbc.poznan.pl


„ZDROWIE” NR 18 wrzesień 1878

http://www.wbc.poznan.pl