AKWA FORUM

Spis treści numeru 1:

Hobby Zaczarowane królestwo ryb Juana Miguela – cz. I. – Juan Miguel Artigas Azas. Ameryka Cenatralna rozpatrywana jako obszar od przesmyku Tehuantepec w Meksyku na północy do granicy między Panamą a Kolumbią na południu, jest krainą zamieszkiwaną przez ponad 350 gatunków ryb. Przewodnik po świecie pielęgnic – cz.I. Wybór gatunku – Ad Konings. Hodowla pielęgnic to bardzo zajmujące, uzależniające hobby, cieszące się ostatnio coraz większą popularnością wśród tych, którzy się z tymi rybami zetknęli. Co takiego jest w pielęgniach czego inne ryby zdają sie nie posiadać, a co jest tak niezmiernie istotne dla akwarystów?

Morza i Oceany W akwarium i na wolności – ryby „krowy” – Theresa Ulrich. Świat morskich akwariów pełen jest najróżniejszych cudów. To prawdziwe bogactwo piękna i egzotycznych gatunków zdaje się nie mieć końca. Ryby „krowy” są jednym z tych klejnotów, które potrafią zawładnąć sercem wielu morskich akwarystów.

Rzeki i Bystrza Ryby sumokształtne Azji, rodzina Bagridae – cz. I. – Shane Linder. Ze wszystkich sumokształtnych świata, hobbystom najmniej chyba są znane te gatunki, które pochodzą z Azji.

Lasy deszczowe Pterophyllum scalare „Srebrny skalar” – Identyfikacja, pochodzenie i hodowla gatunku z odłowu – Lee Newman. W roku 1993, a później ponownie w 1998 miałem okazję odławiać skalary w peruwiańskiej części Amazonki, mogłem także zbadać środowisko, w którym ryby te występują.

Uczyć się od natury – akwarium naturalne, czym jest? – Takashi Amano. Dwa głowne cele stylu Akwarium Naturalnego to uchwycenie piękna i mądrości Natury oraz zamknięcie ich w szklanym zbiorniku. Król wśród ryb akwariowych – skalar – występowanie i hodowla – Horst Linke

Hobby i Technologia Światło – George Reclos. W dzisiejszych czasach każdy hobbysta ma dostęp do wielu róźnych źródeł światła, są to świetlówki (tradycyjne, HO, VHO), lampy metal-halogenkowe oraz inne, czasami nawet bardzo egzotyczne rozwiązania.

Nauka i Akwarystyka Ile lat ma jezioro Wiktorii? – Ronald Coleman. Wiem już od pewnego czasu, że Jezioro Wiktorii jest względnie młode, zwłaszcza w porównaniu z jeziorami Malawi czy Tanganika, które są o miliony lat starsze.

Nie Tylko Ryby Raki słodkowodne – Christian Lukhaup. Na całym świecie występuje ponad 500 gatunków raków słodkowodnych, większość z nich w Ameryce Północnej i w Australii.

Jeziora Dymorfizm płciowy u pielęgnic z Wielkich Jezior Afrykańskich – Maja Prusińska. U znakomitej większości pielęgnic pochodzących z Wielkich Jezior Afrykańśkich występuje dymorfizm płciowy. Różnice między płciami objawiać się mogą na wiele sposobów.

Aktualności Aquarama 2001 – z Singapuru dla „AkwaForum” – Horst Linke. Siódme targi Aquarama ponownie nie zawiodły oczekiwań i były bardzo interesującą imprezą.


Spis treści numeru 2:

Rzeki i Bystrza. Thorichthys – żywe klejnoty ziemi Majów. – Juan Miguel Artigas Azas. Rodzaj Thorichthys został opisany dla nauki przez Setha Eugene’a Meeka w 1904 roku (Meek 1904). Zostały w nim zebrane niewielkie (o długości do 6 cali, czyli 15,24 cm) środkowoamerykańskie pielęgnice.

Tajemnice Bagrichthys macracanthus. – Shane Linder. Przedstawiciele gatunku Bagichthys macracanthus potrzebują dwóch, do trzech miesięcy na przystosowanie się do życia w akwarium. Ważne jest aby podczas adaptacji, stres na jaki narażane są ryby, został ograniczony do minimum.

Lasy deszczowe Wprowadzenie do ryb – demonów. – Lee Newman. Przedstawiciele rodzaju Satanoperca z reguły zamieszkują duże, wolno płynące rzeki oraz wody stojące – stawy i jeziora, gdzie prąd wody jest ograniczony.

Paletkowa fabryka. – Horst Linke. W indonezyjskim mieście Medan, w północno-wschodniej części Sumatry znajduje się chyba największa na świecie farma specjalizująca się w hodowli paletek.

Morza i Oceany Kosterowate (Ostraciidae) – wprowadzenie. – Theresa Ulrich. Do chwili obecnej poznano 33 gatunki ryb-pudełek, lecz tylko garstka z nich pojawia się w handlu akwarystycznym. Większość gatunków należy do podrodziny Ostraciinae – grupy ryb, dla których typowym miejscem życia są okolice rafy koralowej.

Hobby Poznawanie w naturze – Akwarium Naturalne. – Takashi Amano. Jednym z celów, jakim kierujemy się, zakładając Akwarium Naturalne, jest budowa relacji współistnienia pomiędzy rybami a roślinami. Najważniejszym elementem w osiągnięciu tego zamierzenia jest podłoże.

Przewodnik po świecie pielęgnic. Cz. II, zbiornik. – Ad Konings. Światło nad zbiornikiem jest konieczne, abyś mógł obserwować ryby. W przypadku wielu akwariów z pielęgnicami jest to właściwie jedyny powód, dla którego instalujemy oświetlenie.

Pokarm dla paletek. – Jack Wattley. Niektórzy z hodowców upierają się, że żywa karma jest konieczna, omówię więc trzy rodzaje takiego pokarmu, który jest całkowicie bezpieczny.

Nauka i Akwarystyka Barwy ryb. – Maja Prusińska. Ryby, które trzymamy w naszych akwariach, mogą mieć zadziwiająco różnorodne barwy. W zależności od gatunku, ba, nawet odmiany, barwy te są różne i zwykle dla owej odmiany charakterystyczne. Jak obserwować i opisywać strategie opiekuńcze pielęgnic z grupy gębaczy. – Georgie W. Barlow. Samica Satanoperca leucosticta składa kleistą ikrę, która dopiero po dość długim czasie jest brana do pyska zarówno przez samca, jak i samicę, podczas gdy samica Pseudotropheus zebra podejmuję swoją ikrę sama, zaraz po odbyciu tarła, a jej ziarna nie przyklejają się do siebie.

Właściwie czyje są te dzieci? – Ron Coleman. Opieka rodzicielska jest bardzo kosztowna. Rodzice ryzykują doznanie obrażeń ze strony drapieżników, utratę okazji do zdobycia pożywienia dla siebie oraz opóźnienie w uzyskaniu następnego miotu potomstwa. Dlaczego więc niektórzy opiekują się cudzym narybkiem?

Hobby i Technologia Filtracja w praktyce – akwarium pełne pyszczków. – Georgie J. Reclos, Frank Panis, Francesco Zezza. Zawsze była to bardzo drażliwa kwestia… Jeśli zapytamy o nią dziesięciu akwarystów, usłyszymy dziesięć różnych opinii. Każdy hobbysta uważa zazwyczaj, że jego system filtracyjny jest najlepszy i dlatego poleca go innym.


Spis treści numeru 3:

Rzeki i bystrza Characodon – pradawni przodkowie rodziny Goodeidae – Juan Miguel Artigas Azas. Rodzaj Characodon reprezentuje pradawną gałąź żyworodnych ryb karpieńcokształtnych. Ich populacje zamieszkują rozproszone i bardzo małe zbiorniki, które są narażone na wszelkie niekorzystne wpływy. Gatunki te wymagają od nas szczególnej uwagi i troski, gdyż w przeciwnym razie grozi im zupełna zagłada.

W poszukiwaniu Farowella acus – Shane Linder. Farlowella acus jest przedstawicielem rodziny Loricariidae. Samce są trochę większe niż samice i osiągają długość 15 cm. To one właśnie sprawują opiekę nad potomstwem, pomagając narybkowi wydostać się z osłonek jajowych. Do tarła dochodzi w czasie pory deszczowej – zawsze o zmierzchu lub świcie.

Lasy deszczowe Wprowadzenie do ryb-demonów. Cz. II – Gatunki z grupy „jurupari”. – Lee Newman. Podczas gdy gatunki ziemiojadów przypominające S. jurupari mogą uchodzić za bardziej znane, a w każdym razie mniej egzotyczne dla akwarystów, twierdzę, że można się o nich więcej dowiedzieć, niż można byłoby przypuszczać. Najpierw poznamy się lepiej z trzema opisanymi gatunkami, a potem porozmawiamy o rybach-demonach, które niedawno pojawiły się w naszych akwariach.

Jeziora Przewodnik po świecie pielęgnic. Cz. III – Pielęgnice z Malawi. – Ad Konings. Kolejnym czynnikiem wymagającym rozważenia w hodowli Mbuna jest wybór mieszkańców zbiornika tak, aby samce poszczególnych gatunków nie były do siebie zbliżone pod względem ubarwienia. Jeśli zrobimy to nieprawidłowo, samce będą ustawicznie atakowały się nawzajem, uznając się za konkurentów tego samego gatunku.

Morza i oceany Zdrowie ryb-pudełek – Theresa Ulrich. Najczęściej spotykane u ryb-pudełek i ryb-krów choroby pasożytnicze to inwazje Cryptocaryon irritans, zwane słonowodną ospą, kryptokarinozą lub chorobą białych plam, oraz Amyloodiniuim ocellatum – choroba ryb koralowych. Pasożyty uaktywniają się, gdy układ odpornościowy ryb ulegnie osłabieniu.

Hobby Chów paletek w izolacji od rodziców – Horst Linke. Hodowane na farmie paletki odbywają tarło w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach tarliskowych. Jako podłoże do składania ikry stosuje się brunatne, wypalane cegły o wymiarach 1,5 × 8 × 20 cm. Płytki takie stoją ukośnie, oparte o szyby akwarium, co zabezpiecza je przed osunięciem się. Po tarle płytki wraz z ikrą przenosi się z akwariów tarliskowych do wspomnianych wcześniej mis.

Z dala od rodziców – Jack Wattley. W czasie gdy larwy pozostają jeszcze na dnie miski, niemal zawsze zobaczyć je można, jak zbijają się w nieduże kulki. To dobrze! Jeśli małe rybki pozostają rozproszone na całym dnie miski i nie zbijają się w podobne do kulek gromadki, mamy do czynienia ze słabym wylęgiem i należy spodziewać się wielu strat.

Oświetlenie – Takashi Amano. W porze, kiedy światło przenika do wody – głównie pomiędzy 10 rano a 15 (zależnie od pory roku), a także przed i po tym okresie, większość światła jest odbijana przez powierzchnię wody. Światło słoneczne pomiędzy 10 a 15 ma temperaturę pomiędzy 8000 a 12000°K, czyli barwę białożółtą.

Lepiej więcej niż mniej, choć najlepiej wcale. – George Reclos. Po pierwsze, w niektórych przypadkach odizolowanie ryby jest dyskusyjne. Jeśli zwierzę jest ciężko zainfekowane pasożytami zewnętrznymi, bardzo prawdopodobne, że pozostałe ryby są również zarażone lub że mikroorganizmy są obecne w wodzie. Logika podpowiada, że patogeny występowały w wodzie i w ten sposób doszło do zakażenia ryby – tak więc prawdopodobnie wciąż w niej jeszcze żyją.

Nauka i akwarystyka Niezwykły aparat gębowy – Ronald Coleman. Aparat gębowy pielęgnic jest zbudowany w niezwykły sposób, a zdolności adaptacyjne z tego wypływające mogą być jedną z sił napędowych odpowiedzialnych za różnorodność w rodzinie Cichlidae. Sekretem tego aparatu jest struktura i umięśnienie kości, na której osadzone są zęby, a zlokalizowanej głęboko w gardle pielęgnicy.

Dlaczego ryby są agresywne? – Maja Prusińska. Repertuar zachowań agresywnych rozszerza się wraz z wiekiem ryb i choć u wielu gatunków jest jeszcze niezbyt dokładnie poznany, można przypuszczać, że rozwija się intensywnie w młodym wieku, zwykle do czwartego miesiąca, kiedy osiąga swoją pełnię. Ustalony tak wcześnie zestaw sposobów wyrażania agresji w późniejszym okresie życia nie ulega już większym zmianom.

Bloat – przekleństwo hodowców trofeusa? – Tomasz Kwiecień. Bloat – słowo mrożące krew w żyłach akwarystów hodujących pielęgnice z rodzaju Tropheus. Choroba rzeczywiście jest groźna, a nieleczona szybko prowadzi do śmierci nawet całego stada. Jednak można ją wyleczyć, a zwłaszcza jej zapobiegać. Literatura omawiająca ten problem nie jest zbyt bogata – być może dlatego, że ryby te dopiero stosunkowo niedawno zdobyły szerszą popularność wśród akwarystów.

Nie tylko ryby Bezkręgowce w akwarium słodkowodnym – krewetki – Chris Lukhaup. Jeszcze do niedawna trzymanie krewetek w akwarium było odbierane jako dziwactwo. Jednak z czasem to podejście zaczęło się zmieniać i dziś te zwierzęta cieszą się rosnącą popularnością. Coraz więcej akwarystów decyduje się na hodowlę krewetek i tym samym łączy przyjemne i piękne z pożytecznym.

Hobby i technologia Odwrócona osmoza – Łukasz Karczmarek. Wyobraźmy sobie naczynie, które przedzielimy przegrodą. Nie byle jaką przegrodą jednak, ale tzw. półprzepuszczalną. Przez przegrodę półprzepuszczalną, nazywaną też membraną, mogą przenikać cząsteczki tylko niektórych związków chemicznych. Dla innych jest ona nieprzepuszczalna. Wyobraźmy sobie, że nasza membrana jest przepuszczalna dla cząsteczek wody, a dla rozpuszczonych w niej soli nie. Po jednej stronie przegrody wlewamy czystą wodę, zaś po drugiej wodę zawierającą sól. Co się stanie?


Spis treści numeru 4:

Jeziora Przewodnik po świecie pielęgnic, cz. IV – Pielęgnice z Tanganiki – Ad Konings. Pielęgnice z jeziora Tanganika są znacznie bardziej urozmaicone w swoich zachowaniach aniżeli pozostałe, zamieszkujące inne afrykańskie jeziora. Jest to jeden z powodów, dla którego są one tak popularne wśród hobbystów.

Pielęgnice i „zasady” – rodzaj Alcolapia – Georgie W. Barlow. Hobbyści zajmujący się pielęgnicami są zarówno błogosławieni, jak i przeklęci.

Rzeki i bystrza Tęczanki z Australii – Gunther Schmida. Przez wiele lat tęczanki, Melanotaeniidae, rodzina słodkowodnych ryb blisko spokrewnionych z liczną grupą słonowodnych aterynowatych, występujące endemicznie w wodach Australii i Nowej Gwinei, postrzegane były wśród akwarystów jako ich ubogie krewne.

Lasy deszczowe Wprowadzenie do ryb – demonów. Cz. IV – Demony plamiste – Lee Newman. Ryby-demony są tak interesującymi rybami między innymi przez fakt istnienia w ramach rodzaju znanych gatunków, które dotąd nie poddają się naszym wysiłkom zrozumienia ich biologii. Nie ma lepszej ilustracji tego faktu niż Satanoperca daemon.

O pierwszych doświadczeniach z Apistogramma sp. „Nanay” – Uwe Römer

Od dłuższego czasu wielu przedstawicieli rodzaju Apistogramma zalicza się do sztandarowych gatunków ryb akwariowych. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad co kilka lat sprowadzano do Europy i Ameryki Północnej nowe odmiany i gatunki.

Morza i oceany Kosterowate, najeżkowate i rogatnicowate. Część I – Theresa Ulrich. Rząd Tetraodontiformes obejmuje grupę naprawdę fascynujących ryb. Nie tylko ich ubarwienie, niezwykły sposób poruszania się, ale także inne cechy powodują, że coraz większe rzesze akwarystów się nimi interesują.

Hobby Dwutlenek węgla – Takashi Amano. Zawsze marzyłem o stworzeniu pięknego podwodnego pejzażu z fluoryzującymi roślinami wodnymi i przepływającymi stadami ryb tropikalnych, ale kiedy próbowałem hodowli roślin w akwarium, to rosły one do pewnego momentu, a zawsze potem wydawało mi się, że przestawały rosnąć i zaczynały więdnąć.

Bojownik syjamski – obserwacje dotyczące rozmnażania – Horst Linke. Labiryntowce należą do ryb najczęściej i najchętniej trzymanych w akwariach. Większość gatunków jest wspaniale ubarwiona, wszystkie mają też specyficzne organy oddechowe umożliwiające im pobieranie powietrza atmosferycznego.

Jak rozpoznać rybę i nie dać „plamy” – Sonia Guinane. Zamieszkujące Madagaskar pielęgnice z rodzaju Paratilapia to dwa najatrakcyjniejsze gatunki, jakie znaleźć można wśród ryb będących mieszkańcami tej zapomnianej wyspy.

Nie tylko ryby Kraby – rycerze w bajecznie kolorowych pancerzach – Chris Lukhaup. Kraby to zwierzęta żyjące obecnie w różnych środowiskach; znane są gatunki zasiedlające morza, wody słodkie, słonawe, a także gatunki lądowe. Kraby zamieszkujące wody słodkie i słonawe występują w ciepłych strefach klimatycznych wszystkich kontynentów.

Nauka i akwarystyka Przejawy agresji w akwarium – Maja Prusińska. Dzisiaj skupimy się na zachowaniach wyrażających agresję, podejmowaniu decyzji o walce bądź ucieczce oraz sposobach, w jaki agresja może być tłumiona.

Determinacja płci – Ron Coleman. Doświadczeni hodowcy wybierają podczas selekcji neotropikalnych (i nie tylko) gatunków pielęgnic równą liczbę małych i dużych osobników, by mieć pewność, że znajdą się wśród nich zarówno samce, jak i samice.

Hobby i technologia Zebrać „śmieciankę” – George J. Reclos, Takis Tsamis, Andreas Iliopoulos. Kontrolowanie ilości różnorakich składników obecnych w wodzie jest niewątpliwie najistotniejszym czynnikiem wpływającym na powodzenie w utrzymaniu prawidłowo działającego akwarium.

Jak zmienić twardość wody – cz. I – Łukasz Kaczmarek. Wody, w których żyją w naturze hodowane przez nas ryby, mają bardzo różny skład chemiczny i własności fizyczne


Spis treści numeru 5:

Lasy deszczowe Apistogramma nijsseni – przegląd – Uwe Römer. Pielęgniczki z Ameryki Południowej już od około stu lat należą do ulubionych ryb akwarystów.

„Ramirezki” – południowoamerykańskie, małe pielęgnice z rodzaju Mikrogeophagus – Lee Newman. Zaledwie kilka innych południowoamerykańskich małych pielęgnic zawładnęło sercami i myślami tak wielu akwarystów w stopniu równie wielkim jak ramirezki. Od czasu wprowadzenia ich do akwarystyki obydwa gatunki, zarówno ramirezka wenezuelska (Mikrogeophagus ramirezi), jak i boliwijska (M. altispinosus), cieszą się niegasnącą popularnością.

Rzeki i bystrza Maluchy z charakterem – australijskie modrooki – Gunther Schmida. Modrooki z rodziny Pseudomugilidae, maleńkie i delikatnie wyglądające ryby spokrewnione z lepiej znanymi tęczankami z rodziny Melanotaeniidae, oraz z przedstawicielami Atherinidae, są zwierzętami z prawdziwym charakterem.

Jeziora Przewodnik po świecie pielęgnic, cz. V – Pielęgnice z Ameryki Środkowej – Ad Konings. Pielęgnice z Ameryki Środkowej zawsze były bardzo popularne wśród akwarystów, a niektóre gatunki są trzymane w akwariach już od niemal stu lat. Taka popularność jest prawdopodobnie spowodowana łatwością trzymania ich w zbiornikach, a także szeroką dostępnością wielu gatunków. Co ciekawsze, większość „nowych” gatunków dostępnych dziś w sklepach, została wprowadzona przez zapalonych hobbystów, którzy podjęli ryzyko wypraw organizowanych w celu odłowu ryb z ich środowiska.

Hobby Planowanie rozmieszczenia roślin – Takashi Amano. Kiedy podjęta już została decyzja, jaką kompozycję roślin wodnych chcemy stworzyć w akwarium, następnym krokiem będzie ich posadzenie. Jeżeli sama Natura ma być inspiracją rozmieszczenia roślin, może wydawać się niemożliwe ukazanie wszystkich naturalnych elementów w akwarium.

Nie tylko ryby Florydzka wyprawa w poszukiwaniu raków, czyli „Europe is a beautiful country” – Chris Lukhaup i Reinhard Pekny. Podczas naszego pobytu na Florydzie (w połowie kwietnia) panowała tam silna susza. Już od 4 lat notowano w tamtym rejonie coraz mniej opadów. Kiedy przybyliśmy na miejsce, dowiedzieliśmy się, że od 3 miesięcy nie spadła tam ani jedna kropla deszczu. Wszędzie było potwornie sucho, miejscowi strażacy walczyli z pożarami lasów, w niektórych regionach Florydy dym przesłaniał niebo, a najtwardszych nawet farmerów zaczynało już ogarniać zwątpienie.

Nauka i akwarystyka Jak skutecznie się rozmnażać – Maja Prusińska. U większości gatunków zwierząt rozród jest związany z występowaniem dwóch płci – męskiej i żeńskiej. Istnieje jednak wiele organizmów rozmnażających się z powodzeniem w sposób bezpłciowy – produkując osobniki potomne, które z kolei produkują kolejne, i tak dalej, bez kopulacji…

Rozmyślając o gatunku – Ron Coleman. Doświadczeni hodowcy wybierają podczas selekcji neotropikalnych (i nie tylko) gatunków pielęgnic równą liczbę małych i dużych osobników, by mieć pewność, że znajdą się wśród nich zarówno samce, jak i samice.

Hobby i technologia Węgiel aktywowany – Andreas Iliopoulos, John G. Reclos i George Reclos. Wielu z nas używa filtrów kaskadowych zawieszonych w rogu akwarium i zasilanych powietrzem. Zwykle używamy w nich jako wkładu waty akwarystycznej lub węgla.

Jak zmienić twardość wody – cz. II – Łukasz Kaczmarek. W poprzedniej części starałem się wyjaśnić pojęcie twardości wody, skąd się ona bierze, jak się ją mierzy i jakie znaczenie ma dla hodowanych w naszych akwariach ryb. Dziś zagłębimy się w technologii wody – postaram się przybliżyć nieco niektóre metody wpływania na twardość wody.


Spis treści numeru 6:

Jeziora O klownie z Tanganiki czyli o Eretmodus cyanostictus – Ad Konings. Grupę ryb, którą można by nazwać „klownami tanganickimi” lub pielęgnicami „babkami”, tworzą cztery opisane gatunki oraz być może jeszcze jeden nieopisany lub dwa, wszystkie one przystosowały się do życia we wzburzonej, przypowierzchniowej strefie wody skalistych siedlisk.

Lasy deszczowe Nowa pielęgniczka z Afryki Zachodniej – Nanochromis sp. „Kasai” – Horst Linke. Oprócz niewielkich pielęgnic z Ameryki Południowej do najbardziej poszukiwanych przez akwarystów należą także osiągający niewielkie rozmiary przedstawiciele tych ryb z Afryki Zachodniej. Są to najczęściej ryby o wspaniałym ubarwieniu, chętnie pielęgnowane w akwariach także ze względu na swoje niezwykle interesujące zachowania.

Rzeki i bystrza Australijskie sumy plotosowate – Gunther Schmida. Stwierdzenie, iż sumiki koralowe (Plotosus lineatus) mieszkają w każdym akwarium słonowodnym, byłoby przesadą. Tym niemniej te niezwykle atrakcyjne ryby są bardzo dobrze i od bardzo dawna znane akwarystom morskim. Do rodziny sumów plotosowatych (Plotosidae) są obecnie zaliczane 32 gatunki ryb należące do 9 rodzajów.

Nowe gatunki zbrojników z rodzaju Chaetostoma z Peru – Oliver Lucanus. Rodzaj Chaetostoma jest szeroko rozprzestrzeniony przede wszystkim w Ameryce Południowej, zwłaszcza w rejonie Andów. Poszczególne gatunki występują w wodach Panamy w Ameryce Środkowej oraz rzekach Ameryki Południowej płynących przez Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador i Peru.

Nie tylko ryby Ślimaki w akwarium słodkowodnym – szkodliwe czy pożyteczne? – Chris Lukhaup i Reinhard Pekny. Ślimaki (Gastropoda) są gromadą bezkręgowców zaliczaną do typu mięczaków (Mollusca), czyli zwierząt, z którymi każdy z nas z pewnością kiedyś już się zetknął w naturze. Obecność przedstawicieli różnych gatunków ślimaków słodkowodnych w akwarium odkryje także prędzej czy później każdy miłośnik akwarystyki, nawet jeśli jego zbiorniki są właściwie pielęgnowane.

Jeziora Fascynujące drapieżniki – z wiekiem coraz piękniejsze: czerwona odmiana Petenia splendida – Uwe Werner. Gatunek Petenia splendida Günther, 1862 jest znany miłośnikom pielęgnic już od połowy lat 80. To wówczas podróżujący po świecie akwaryści sprowadzili te ryby z Ameryki Środkowej, gdzie występują na terenach od dorzecza Papaloapán w Meksyku, dalej na południowy-wschód poprzez rejony rzek Coatzacolcos, Grijalva oraz Usumacinta aż po Gwatemalę i Belize, gdzie przez tubylców są nazywane „tenguayaqua”.

Discus Live Discus Live – (przedruk). Kupując paletki, miej oczy szeroko otwarte! Praktyczne porady czyli sztuczki i kruczki Problemy z wydzieliną pokarmową? Czy tu znajdzie się miejsce dla paletki? Hodować paletki tak po prostu, według przepisu Ryby sumokształtne w akwarium z paletkami. Oto prawdziwe czerwone paletki.

Nie tylko ryby Nowe gatunki raków z Nowej Gwinei – Chris Lukhaup. Raki słodkowodne z Nowej Gwinei to swego rodzaju rarytas. Mimo iż wyspa ta znana jest z bogactwa i wyjątkowości fauny, od długiego czasu zwierzęta stamtąd pochodzące niemal w ogóle nie trafiały do handlu na świecie. Tym bardziej cieszy fakt, że w ostatnim czasie pojawiły się w Europie (także w Niemczech) okazy nowych gatunków raków z Nowej Gwinei.

Hobby i technologia Węgiel aktywny – Łukasz Kaczmarek. Kupując nowy filtr, często znajdujemy w zestawie woreczek z czarnymi, brudzącymi ziarenkami – węglem aktywnym. W Polsce stosowanie tego materiału do filtracji wody w akwariach nie jest specjalnie popularne. Za Oceanem używany jest powszechnie jako jedno z wypełnień filtrów przez większość akwarystów.


Spis treści numeru 7:

Lasy deszczowe Pełne wyrazu pielęgnice z Kolumbii – Uwe Werner. Pielęgnice z rodzaju Caquetaia Fowler, 1945 otrzymały nazwę od miejsca znalezienia okazów typu, którym jest Caquetaia myersi (Schultz, 1944). Ten właśnie gatunek chcę zaprezentować w niniejszym artykule. Ryby te występują w Kolumbii, w dorzeczu Rio Caquetá.

Tęczanki, słodkowodne klejnoty z Sahulu – Gunther Schmida. Okres ostatnich trzydziestu lat był bardzo dziwny i obfitował w wydarzenia emocjonujące dla wszystkich osób zajmujących się kręgowcami żyjącymi w Australii i na Nowej Gwinei, na obszarze, który mniej więcej dziesięć tysięcy lat temu stanowił jeden ląd zwany Sahulem.

Rzeki i bystrza Habitat najpiękniejszych pielęgnic Wenezueli – Uaru fernandezyepezi – Oliver Lucanus, Ronald Numrich. Ta wspaniała pielęgnica została odkryta dla nauki i dla akwarystyki bardzo późno. Jej naukowy opis pojawił się dopiero w 1989 roku. I niestety od tego czasu nie udało się też zbytnio pogłębić naszej wiedzy na temat tego gatunku.

Strumieniaki „Tucano” – Uwe Römer. Wiosną 1994 roku odbyłem w towarzystwie J. de Olivéiry Néto, dr. M. von Tschirnhausa i M. Wöhlera wyprawę nad Rio Uaupés i dopływy tej rzeki zlokalizowane przy granicy brazylijsko-kolumbijskiej. Inaczej mówiąc, była to podróż po terenach zamieszkiwanych przez Indian Tucano (Römer 1996).

Nie tylko ryby Procambarus milleri – rak mandaryn – Chris Lukchaup. Nie zdarza się zbyt często, aby na gęsto zaludnionym obszarze (takim jak okolice Miami) i w dodatku pod ziemią dokonać niezwykłego odkrycia, którego ostatecznym efektem będzie powstanie naukowego opisu zupełnie nowego gatunku zwierząt. Tym bardziej ekscytująca musi być taka sytuacja dla ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczą w tego typu wydarzeniach.

Discus Live Discus Live – (przedruk). Rośliny w akwarium z paletkami. Czy tu znajdzie się miejsce dla paletki? Hodować paletki tak po prostu, według przepisu. Japońska metoda filtracji. Karmienie paletek. Budowa i urządzanie dużego akwarium. Przywry – pasożyty skórne

Jeziora Zebry z Malawi – Ad Konings. Pielęgnice z jeziora Malawi można podzielić na dwie grupy, tzn. na małych i dużych przedstawicieli plemienia Haplochromini. Pierwsze znane są powszechnie jako Mbuna, a jest to nazwa stosowana przez rdzennych mieszkańców (w tej samej formie także w liczbie mnogiej). Grupa dużych pielęgnic potocznie określana jest jako „Haplochromis” lub „Happies”, chociaż do Haplochromini należą zarówno pielęgnice Mbuna, jak i nie-Mbuna.

Nowości Akwarystyczne nowości i rarytasy – Ingo Seidel. Do handlu zoologicznego trafiają także rzadkie lub zupełnie nowe gatunki ryb. Dla poszukiwaczy takich rarytasów warta odwiedzenia jest z pewnością firma aqua-global mająca swoją siedzibę w Seefeldzie koło Berlina. Oto krótkie prezentacje niektórych ciekawych gatunków, które trafiły do hurtowni wiosną tego roku.

Hobby i technologia Uzupełnienie wapna w akwarium rafowym – Wojciech Hapke. Zebrał i w całość złożył na podstawie tekstów publikowanych i odrobiny własnych doświadczeń Wojciech Hapke


Spis treści numeru 8:

Rzeki i bystrza Spotkania nad Gregory River – Gunther Schmida. W północno-zachodniej części australijskiego stanu Queensland klimat jest gorący i suchy, a w krajobrazie dominują bezkresne sawanny oraz strome, choć niewysokie łańcuchy górskie.

Mało znany ziemiojad z północno-wschodniej Brazylii – Geophagus sp. „Pindare” – Uwe Werner. Późnym latem 1994 roku pojechałem wraz z Rainerem Harnossem oraz Barbarą i Wernerem Zuckerami do Brazylii, aby tam poszukiwać ryb interesujących z punktu widzenia akwarystyki. Z Belém wyruszyliśmy najpierw w kierunku wschodnim i tym samym opuściliśmy tereny dorzeczy Tocantins i Pará.

Żyworódka Endlera – Marek Łabaj. Chyba niewiele się pomylę, gdy stwierdzę, iż około 1909 roku w akwariach hodowców europejskich pojawiły się pawie oczka (Poecilia reticulata). Zrazu niepozorne, z krótkimi płetwami ogonowymi, mimo wszystko zachwycały barwami.

Azjatyckie sumy – niecodzienni mieszkańcy akwarium – Ingo Seidel. Dla osób zainteresowanych sumami handel zoologiczny ma wyjątkowo bogatą ofertę najrozmaitszych gatunków tych ryb. Z reguły są to jednak przede wszystkim zwierzęta z Ameryki Południowej, gdyż akurat tam występują one wyjątkowo licznie. Do stałego asortymentu handlowego z pewnością nie można natomiast zaliczyć sumów azjatyckich.

Akwarystyczne nowości i rarytasy – Ingo Seidel. Do handlu zoologicznego trafiają rzadkie lub zupełnie nowe gatunki ryb. Dla poszukiwaczy takich rarytasów warta odwiedzenia jest z pewnością firma aqua-global mająca swoją siedzibę w Seefeldzie koło Berlina. Oto krótkie prezentacje niektórych ciekawych gatunków, które trafiły do hurtowni w tym roku.

Discus Live Discus Live – (przedruk). Bezpieczny transport. Czy tu znajdzie się miejsce dla paletki? Hodować paletki tak po prostu, według przepisu. Rośliny w akwarium z paletkami. Paletka – lekcja natury. Zdrowie paletki – pasożyty skrzelowe.

Nie tylko ryby Raki w stawie ogrodowym – Chris Lukchaup. W ostatnim czasie raki słodkowodne goszczą coraz częściej nie tylko w domowych akwariach. Stale rosnącym zainteresowaniem cieszą się także zwierzęta, które mogą być trzymane w oczkach i stawach ogrodowych. Jako potencjalni mieszkańcy takich zbiorników z różnych powodów pod uwagę mogą być brani przedstawiciele niestety jedynie nielicznych gatunków.

Ryby słodkowodne Madagaskaru – Oliver Lucanus. Fakt, że na Madagaskarze żyją także endemiczne pielęgnice, jest znany właściwie już od końca XIX wieku. Jednak dopiero mniej więcej przed dziesięcioma laty do handlu trafiły pierwsze endemiczne gatunki tych ryb z wyspy. Pierwsze okazy Paratilapia polleni stały się wówczas prawdziwą sensacją, choć całkiem dobre rysunki przedstawiające ten gatunek można było znaleźć już w wydanej w 1875 roku książce Bleekera i Pollena pt. „Recherches sur la faune de Madagascar et de ses dépendances”.


Spis treści numeru 9:

Motyle w Malawii, czyli o Aulonocara jacobfreibergi Nazwa handlowa Malawi Butterfly(dosł. malawijski motyl) stosowana jest na ogół w odniesieniu do Aulonocara jacobfreibergi. Określenie to trafnie podkreśla to, co najbardziej rzuca się w oczy u przedstawicieli tego gatunku: ich kolory.

Czerwony pazur, czyli Cherax quadricarinatusb Cherax quadricarinatus należy do rodziny Parastacidae i jest jednym z niewielu gatunków raków zamieszkujących rejony o klimacie subtropikalnym. Pierwotnie występował on w północnej Australii na terenach od Daly River (Terytorium Północne) aż po Normanby River (Queensland)…

Rozród Pterophyllum altum w akwarium Od czasu, kiedy na początku XIX wieku do Europy zostały sprowadzone pierwsze żywe okazy żaglowców, ryby te powszechnie zwane skalarami cieszą się niezmiennie  ogromną popularnością wśród akwarystów.

Chrząkacze – australijskie ryby z rodziny Terapontidae Liczne amerykańskie i afrykańskie gatunki pielęgnic często wspaniale ubarwione i wykazujące szereg niezwykle interesujących zachowań należą już od wielu lat do ryb cieszących się ogromną popularnością w akwarystyce.

Akwarystyczne nowości i rarytasy – Ingo Seidel. Do handlu zoologicznego trafiają rzadkie lub zupełnie nowe gatunki ryb. Dla poszukiwaczy takich rarytasów warta odwiedzenia jest z pewnością firma aqua-global mająca swoją siedzibę w Seefeldzie koło Berlina. Oto krótkie prezentacje niektórych ciekawych gatunków, które trafiły do hurtowni w tym roku.

Nature Aquarium Gallery Kilkanaście minut autostradą z Niigaty, zjazd, kilka zakrętów i nasz samochód wjeżdża na parking przed ukrytym w zieleni drzew budynkiem. Siedziba firmy Aqua Design Amano wyglądała na zdjęciach na dużo większą, ale klimat oraz dbałość o każdy szczegół odczuwalna jest dopiero w rzeczywistości.

Poprawiamy wybarwienie paletek Sięgając pamięcią wstecz do lat 70., kiedy zaczynałem interesować się rybami akwariowymi, muszę stwierdzić, że paletki uchodziły za wyjątkową rzadkość, a do Europy trafiały prawie wyłącznie egzemplarze o ubarwieniu takim, jakie występuje w naturze. Głównie były to paletki brązowe, niebieskie i zielone, a nawet Heckla.

Hodować paletki tak po prostu, według przepisu – Prawidłowa filtracja. Każde europejskie akwarium z paletkami jest wyposażane w system filtracji. W naszych warunkach jest to konieczne, gdyż nie mamy możliwości, by tak, jak to czynią na przykład hodowcy z Azji południowo-wschodniej, codziennie wymieniać do 100% wody w zbiornikach. Nowe gatunki i odmiany ryb zbrojnikowatych z podrodziny Ancistrinae z brazylijskiej Rio Iriri Spośród wszystkich dopływów Amazonki to właśnie system rzeczny Rio Xingu cechuje bez wątpienia największa różnorodność gatunkowa ryb zbrojnikowatych z podrodziny Ancistrinae. To z tej rzeki pochodzi większość najatrakcyjniejszych gatunków, takich jak np. Hypancistrus zebra (L46) czy Baryancistrus sp. (L18).

Melanotaenia fredericki – rzadko dostępna, zaginiona tęczanka. Tęczanki to liczna grupa ryb, w obrębie której występują zarówno gatunki o wyjątkowo pięknym i wielokolorowym ubarwieniu, jak również takie o kolorystyce ograniczającej się do pojedynczego, delikatnego, pastelowego odcienia, w której jedynym dodatkowym elementem ozdobnym jest metaliczny połysk łusek.

Nowinki w świecie i ze świata bezkręgowców Podobnie jak się dzieje z wieloma innymi rakami z Papui-Nowej Gwinei czy z Irian Jaya, które pojawiają się w handlu zoologicznym, również co do tego gatunku nie ma całkowitej pewności, z jakiego naturalnego zbiornika  jeziora, rzeki czy bagna trafił do akwariów.

Dezynfekcja promieniami UV Światłu słonecznemu już od dłuższego czasu jest przypisywana zdolność zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji. W roku 1877 angielscy badacze Downes i Blount odkryli, że u mikroorganizmów poddanych działaniu światła słonecznego dochodzi do zahamowania procesu rozmnażania.


Spis treści numeru 10:

 • Rośliny, a filtracja biologiczna – Diana Walstad
 • Flower Horn. Ryba, na której wielu zrobiło pieniądze – Horst Linke
 • Cryptocoryne × imahensis – Andrzej Ulatowski
 • Ryby z Cape York – Gunther Schmida
 • Cherex caini, czyli rak zwany .Matron. – Chris Lukhaup i Reinhard Pekny
 • Discus Live
 • Sukces w akwariowej hodowli Acanthicus hystrix – Oliver Lucanus i Dirk Ottlik
 • Akwarystyczne nowości i rarytasy – Ingo Seidel
 • Możliwości i ograniczenia w zakresie uzdatniania wody do akwariów
  morskich przy użyciu filtrów odwróconej osmozy – Burkhard Ramsch

Spis treści numeru 11:

 • Uwagi na temat zachowań rozrodczych Apistogramma Norberti dr Uwe Romer, Peter Pretor
 • „Niby-kiryski”, czyli przedstawiciele rodzajuAspidoras – rzadko pielęgnowane ryby akwariowe ze wschodniej Brazylii – Ingo Seidel
 • Zbrojnik lamparci L 114 Uwe Werner
 • Akwarystyczne nowości i rarytasy – Ingo Seidel
 • O niektórych gatunkach z rodzaju Copella oraz hodowli Copella cf. nattereri Hans Georg Evers
 • Betta splendens – ryba o wielu twarzach Horst Linke
 • Walka z glonami – Diana Walstad
 • Rak marmurowy – Procambarus sp. Chris Lukhaup
 • Wielkopłetwowe tęczanki z Australii. Spostrzeżenia na temat ryb z grupy Melanotaenia Splendida Gunther Schmida
 • Najmniejsze ryby świata – Wojciech Zięba
 • Oksydator – Chemiczne „perpetum mobile”? Radosław Bednarczuk

Spis treści numeru 12:

 • Złota kraina – Birma, Burma czy Myanmar? Horst Linke
 • Betta albimarginata – bojkotowana supergwiazda – Hans-Georg Evers
 • Zagadki i tajemnice filtracji biologicznej – Łukasz Kaczmarek
 • Ryby zbrojnikowate z rodzaju Lithoxus – karzełki rzadko pielęgnowane w akwarium Ingo Seidel
 • Spory o „australis” Gunther Schmida
 • Międzynarodowy konkurs na aranżację akwarium roślinnego redakcja
 • Spostrzeżenia na temat Biotoecus opercularis dr Uwe Romer
 • Crystal Red – forma barwna Caridina sp. Chris Lukhaup
 • Jak działa to akwarium Karel Rataj
 • Nowości redakcja

Spis treści numeru 13:

 • Pielęgnice z jezior kraterowych w Kamerunie Oliver Lucanus
 • Skalary z czerwonymi grzbietami – wciąz prawie nieznane żaglowce Horst Linke
 • Importowane kiryski – długa droga do naszych akwariów Hans-Georg Evers
 • Podróż poślubna z rakami w tle Chris i Renate Lukhaup
 • Efektowna brzanka z Indii podbijająca serca akwarystów Jasmin Browning
 • Jak działa to akwarium? część II Karel Rataj
 • Karma dla ryb jako nawóz w akwarium roślinnym Diana Walstad
 • Ryby z rodzaju Synodontis – kalejdoskop barw i zachowań Jan Płócienniczak
 • Rekiny
 • Co się dzieje w Brazylii? Hans-Georg Evers
 • Aquazoo – Lobbecke museum. Wycieczka po wrażenia i wiedzę. redakcja

Spis treści numeru 14:

 • Krewetki słodkowodne – przegląd – Andreas Karge
 • Krewetki najpoplularniejsze w akwarystyce – Werner Klotz
 • Raki w akwarystyce – Chris Lukchaup & Reichard Pekny
 • Bezkręgowce na Kubie – cz.I Kraby – Chris Lukchaup
 • O krabach słów kilka – najciekawsze gatunki – Chris Lukchaup
 • „Pancoras” – pustelniki słodkowodne z rodzaju Aegla – Reinhard Pekny
 • Solowce – ceniony żywy pokarm i ciekawe obiekty obserwacji – Uwe Dost
 • Przekopnica właściwa – spotkanie z żywą skamieliną – Uwe Dost