Magazyn Akwarium Nr 6/2017

0

Magazyn Akwarium nr 6/2017 (166)
Edytorial
Drodzy Czytelnicy!
Ostatni tegoroczny numer mA przynosi wiele ciekawych i różnorodnych artykułów i zapewne każdy z Was znajdzie w nim coś dla siebie. W pierwszym rzędzie zwracam Waszą uwagę na rozmowę z Heiko Bleherem. Samego Blehera oczywiście przedstawiać nikomu nie trzeba – od lat pozostaje on ikoną światowej akwarystyki – ale rzeczy, które na łamach mA mówi o obecnych trendach w akwarystyce i o przyszłości naszego hobby, mogą niejednego z nas zadziwić i zatrwożyć, a przynajmniej zastanowić. Z wywiadem tym koresponduje wstrząsający raport Martena L. Salossy o naturalnych siedliskach tęczanki Boesemana, z którego to materiału przebija autentyczna troska nie tylko o konkretne biotopy, ale i o całą naszą planetę.

Że akwarystyka może stać się ostoją wymierających gatunków – doskonale zdaje sobie sprawę Damian Skrabarczyk, który – bazując na sporym doświadczeniu osobistym – dogłębnie przybliża nam problematykę chowu i rozrodu pięknej, a unikatowej pielęgnicy z Madagaskaru, Paretroplus menarambo.

Elżbieta Cywińska, nie bez kozery uważana za jedną z najlepszych europejskich hodowczyń mieczyka, w przekrojowym artykule omawia różne formy barwne tej ryby.

Witold Sosnowski nader przekonująco opisuje rozmnażanie i podchów młodych błazenków w warunkach domowych – owych ryb, wobec których żadne dziecko nie pozostaje obojętne („Mamo! Tato! Patrzcie – Nemo!”).

Swoją praktyczną wiedzą z zakresu hodowli skorupiaków z Sulawesi dzieli się Paweł Woźniak – w pierwszym z planowanej serii artykułów o endemicznych krewetkach z tego regionu.

Natomiast autor, bez którego trudno sobie wyobrazić mA w obecnym kształcie, czyli Hubert Zientek, przedstawia nam tym razem pewnego rzadko goszczącego w domowych zbiornikach, a jakże urodziwego przedstawiciela rodziny smukleniowatych (Pyrrhulina cf. brevis).

Wreszcie Sebastian Golczak fachowym okiem przygląda się działaniu testów chemicznych – co dzieje się z wodą potraktowaną specjalnymi preparatami? Wiedzieliście? Ja nie do końca!

I na ostatek Mariusz Schauer, praktyk i pasjonat z krwi i kości, przywraca w tym numerze do łask tło zewnętrzne do akwarium.

Numer listopadowo-grudniowy będzie z Wami jeszcze podczas Świąt Bożego Narodzenia, dlatego życzę Wam spełnienia wielu, i to nie tylko akwarystycznych, marzeń. A już w perspektywie noworocznej powiem, że przygotowujemy dla Was w 2018 roku liczne akcje i wydarzenia. Będą między innymi konkursy z nagrodami dla stałych i nowych prenumeratorów. A na sam koniec uchylę rąbka tajemnicy: w przyszłym roku cena mA nie wzrośnie, ale jego objętość się zwiększy!

Do zobaczenia w nowym roku!
dr Paweł Czapczyk
redaktor naczelny

Magazyn Akwarium Nr 6/2017

Spis treści: Magazyn Akwarium Nr 6/2017
Artykuły
ROZMOWY MA
Akwarystyka dziś i jutro.
Z Heiko Bleherem rozmawiają Paweł Czapczyk i Zbigniew Joniec
RYBY – AFRYKA
Damian Skrabarczyk
Paretroplus menarambo – ostatni „Madagaskarianin”
AKWARYSTYKA MORSKA
Witold Sosnowski
Odchów błazenków w akwarium domowym
RYBY – AMERYKA POŁUDNIOWA
Hubert Zientek
Pyrrhulina cf. brevis – rzadki smukleniowaty
RYBY – AMERYKA ŚRODKOWA
Elżbieta Cywińska
Odmiany barwne mieczyka
KREWETKI
Paweł Woźniak
Akwarium dla krewetek z jezior Sulawesi
AKWARYSTYKA NATURALNA
Mariusz Schauer
Tło zewnętrzne w akwarium
CHEMIA WODY
Sebastian Golczak
Jak działają testy akwarystyczne?
RYBY – AUSTRALIA I OCEANIA
Marten Luter Salossa
Projekt ochrony tęczanki Boesemana

Stałe rubryki: Magazyn Akwarium Nr 6/2017
Aktualności
Encyklopedia
Listy do redakcji
Produkty na rynku
Zapowiedzi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.