Macrobrachium lanchesteri

 

Macrobrachium lanchesteri – Krewetka szklista

 

Wystę­po­wa­nie: Krewetka szklista w naturalnych warunkach  żyje wzdłuż brzegów zbiorników wodnych  z wodą wolno płynącą  w Azji. Krewetki lubią wodę czysta i dobrze natlenioną.

Wiel­kość:  sami­ce 5–8 cm, sam­ce 10 cm

Opis: Krewetki nie są wymagające co do hodowli i mogą być zalecane dla początkujących akwarystów. Macrobrachium lanchesteri ma całkowicie przezroczysty korpus, nogi i wąsy. Jedyną rzeczą, która wyróżnia je od innych gatunków krewetek to  kontrastowy czarny pasek, który biegnie wzdłuż całej powierzchni grzbietu.

Dymor­fizm płcio­wy: Różnice w płci są  wyraźne w formie i wielkości szczypiec – u samców są dłuższe, z włosowata pokrywą,  u samic trochę mniejsze i włoski na nich nie występują. Ponadto, kobiety są nieco mniejsze od samców.

Zacho­wa­nie:  Krewetki są bardzo terytorialne, zajmuje część terytorium w akwarium i energicznie odganiają nieproszonych gości.. W ciągu dnia, krewetki ukrywają się w ukryciach, których powinno być w akwarium dostatecznie dużo.  Jeśli ukryć jest nie wystarczająco, krewetki rozpoczynają kopanie dziur w podłożu. Należy zauważyć, że jeśli jest wystarczająca liczba schronień i odpowiednia ilość podawanych pokarmów, to nie  ma problemów, krewetki nie wykazują oznak agresji wobec swoich towarzyszy. Niemniej jednak utrzymywanie  krewetek szklistych we wspólnym akwarium z innymi rodzajami krewetek nie jest wskazane, a także z małymi rybkami, które mogą być zjedzone, ale robią to z wielkim trudem, gdyż mimo przerażającego  wyglądu, krewetki są  bardzo niezgrabne i powolne. Wielokrotnie  szanse  połowu ryb zwiększają  i pojawiają się tylko w nocy, kiedy większość mieszkańców akwarium śpi i traci czujność.

Parametry wody:  Temperatura 20-28 ° C, twardość dH 7-15°, odczyn pH 6,5-7,5. Wymaga dobrej filtracji i napowietrzania wody, jak również jej cotygodniowej częściowej podmiany.

Karmienie: Większość czasu swojej aktywności krewetka przeznacza na poszukiwanie i spożywanie pokarmów.  Trzeba przyznać, że krewetki są bardzo żarłoczne i  ciągle mają coś do gryzienia. Nie mają szczególnych wymagań  co do pożywienia- jedzą prawie wszystko co zostanie podane, ale nale­ży zadbać o sta­ły doda­tek pokar­mu zwie­rzę­ce­go w posta­ci kawał­ków mię­sa, mro­żo­nek, tubi­fek­su.

Rozmnażanie: Dojrzałość płciową krewetki  osiągają w wieku 6 miesięcy. Sami­ca skła­da 50–200 jaj i nosi je przez 20–25 dni pod odwło­kiem, następ­nie uwal­nia pły­wa­ją­ce swo­bod­nie lar­wy, któ­re przyj­mu­ją naupliu­sy solowca. Lar­wy są  wraż­li­we na świa­tło i akwa­rium z nimi nale­ży zaciem­nić. Żywotność krewetki w  warunkach  akwariowych  jest około 3 lat.