Macrobrachium assamense

Macrobrachium assamense

 

W warunkach naturalnych  krewetki te zamieszkują górskie rzeki i jeziora wschodnich Himalajów.

Krewetki mają swoistą strukturę swoich pierwszych odnóży, które są dość długie, a końce są czerwone z czarnym pierścieniem. Główny korpus ma kolor ciemno brązowy. W przeciwieństwie do samic, samce są większe ich wielkość dochodzi do około 7 cm, podczas gdy samice do 5 cm. Macrobrachium assamense to bardzo agresywnekrewetki. Ich agresywny charakter przejawia się nie tylko w stosunku do siebie, ale wszystkich innych mieszkańców akwarium. Krewetki przejawiają swoją agresywność nie tylko w nocy, kiedy są one najbardziej aktywne, ale i w ciągu dnia.  W czasie dnia krewetki najczęściej  ukrywają się w ukryciach, i o zmierzchu zaczynają polować na małe  rybki w akwarium, które  nie spodziewając się zagrożenia spoczywają na dnie.  W tym kontekście, nie możemy  w tym samym akwarium trzymać ryb, które są mniejsze niż 5 cm. Jest to również niedopuszczalne mieszanie tego rodzaju krewetek z ozdobnymi krewetkami karłowatymi. Odpowiednia  objętość zbiornika dla tych krewetek to 80 litrów. W akwarium  może być 2-3 krewetki różnej płci.  Przy większej ilości krewetek  zawsze będą konflikty często prowadzące do śmierci niektórych osobników.

Parametry wody:  temperatura powinna być w zakresie 21-25 ° C, twardość dH 10-20 ° , kwasowość pH 7,0-7,5. Niezbędne filtrowanie i dobre napowietrzenie oraz co tygodniowa podmiana 1/3 objętości akwarium wody na świeżą, lekko chłodniejszą. Dodanie zimnej wody w zbiorniku zwiększa żywotność krewetek w akwarium. Na dnie zbiornika jest konieczne umiejscowienie wielu schronień w postaci kamieni,  grot, korzeni,  otoczaki, co zmniejsza ryzyko konfliktów między krewetkami. W akwarium  sadzimy rośliny z tyłu i po bokach. Ich korzenie muszą być mocno przyciśnięte do podłoża  dużymi kamieniami.

Krewetki są mięsożerne: skarmiamy mięso ryb, larwy owadów wodnych, mięczaki. Podczas wspólnej hodowli krewetek z rybami, wybieramy takie gatunki, które żyją w środkowych i górnych warstwach wody i są bardzo zwinne.

Rozmnażanie:  krewetki są dojrzałe płciowo w wieku od 6 miesięcy. W odpowiednich akceptowalnych warunkach krewetki rodzą w odstępach 3-4 tygodni, 40-80 malutkich krewetek, które są już w pełni ukształtowane i zdolne do samodzielnego istnienia. W tym przypadku nie ma potrzeby obawiać się przepełnienia w  akwarium, u krewetek tych występuje kanibalizm, więc będzie w stanie przetrwać tylko niewielka część najsilniejszych krewetek. Żywotność  krewetki w akwariowych warunkach – 1,5 – 3 lat.