Anodonta anatina

Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)  – Szczeżuja pospolita


Gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae), żyje w wodach bieżących i stojących. Osiąga długość do 10 cm, ma muszlę jajowatą. Szczeżuja zagrzebuje się częściowo w mule, a porusza się przy pomocy organu zwanego nogą. Odżywia się odfiltrowując (odcedzając) pokarm z wody. Pokarm stanowią drobne zwykle jednokomórkowe organizmy wodne (fitoplankton i zooplankton) oraz detrytus (drobna zawiesina szczątków organicznych). W Polsce szczeżuja jest gatunkiem pospolitym, niepodlegającym ochronie gatunkowej i siedliskowej, cennym przyrodniczo i łatwym do monitorowania. Na równi ze skójkami stał się jednak małżem coraz rzadziej spotykanym, gdyż wymaga zupełnie czystej wody.Rutilus rutilus