BALDASZKOWATE (Umbelliferae)

 

Rodzina BALDASZKOWATE   lub   SELEROWATE  (Umbelliferae lub Apiaceae)

Rodzina ta obejmuje rośliny trawiaste czasami krzewiące się lub łodygowe drzewiaste. Mają liście zazwyczaj ogonkowe tarczowate od okrągłych do lancetowatych bardzo wąskich. Malutkie kwiatki obupłciowe zebrane w kwiatostan umiejscowione w kątach liści. W akwarium uprawiane jest dwa rodzaje z tej rodziny.

 

Rodzaj WĄKROTKI (Hydrocotyle)

Do rodzaju należą wąkrotki : krajowe i ciepłowodne pochodzące z Brazylii. Rosną w błotach, płożą się na podmokłych łąkach, a w płytkich wodach tworzą zarówno liście podwodne jak i pływające.

Hydrocotyle laucocephala – Wąkrotka białogłowa
Hydrocotyle ranunculoides – Wąkrotka jaskrowata
Hydrocotyle sibthorpioides – Wąkrotka azjatycka
Hydrocotyle tripartita – Wąkrotka trójdzielna
Hydrocotyle tripartita ‚Japan’ – Wąkrotka trójdzielna ‚Japan’
Hydrocotyle verticillata – Wąkrotka okółkowa
Hydrocotyle vulgaris – Wąkrotka zwyczajna

 

Rodzaj (Lilaeopsis)

Rodzaj składa się z około 20 gatunków występujacych w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej i Północnej. Został opisany w 1921 roku przez botanika Greene Jego siedliska znajdują się w pobliżu rzek, w miejscach podmokłych, wilgotnych lub bagiennych okresowo zalewanych. na ogól występuje w miejscach płytkich do 50 cm głębokości. Gatunki są do siebie bardzo podobne, a dokładne określenie przynależności gatunku możliwe jest po przeprowadzeniu analizy cech morfologicznych, głównie kształtu i wielkości owocu. Ich kwiaty są obupłciowe zebrane po 3 do 8 w baldachy osadzone na krótkich pędach kwiatowych. Kwiaty mają 5 działek kielicha i 5 płatków korony

Lilaeopsis brasiliensis – Lileopsis brazylijski
Lilaeopsis carolinensis – Lileopsis karoliński
Lilaeopsis polyantha – Lileopsis australijski
Lilaeopsis macloviana – Lileopsis
Lilaeopsis mauritiana – Lileopsis maurityjski
Lilaeopsis novae-zelandiae – Lileopsis nowozeladzki

 

Do klasyfikacji