GAŁĘZATKOWATE (Cladophorophyceae)

Rodzina GAŁĘZATKOWATE  (Cladophorophyceae)
Plecha tego glonu jest nitkowata silnie rozgałęziona, jej podstawa przekształca się w twór umocowujący organizm w podłożu. Ciało rośliny składa się z wielu komórek, każda z nich jest wielojądrowa. Interesujący jest generatywny sposób rozmnażania. Występuje u nich przemiana pokoleń. Występują kolejno pokolenia płciowe i bezpłciowe, oba pokolenia nie różnią się pod względem morfologicznym. Bezpłciowiec wytwarza czterowiciowce, czyli ruchowe zarodniki, z których kiełkuje pokolenie płciowe. Płciowiec rozmnaża się wytwarzając gamety oznaczone „+” i „-” nie różniące się pod względem morfologicznym. Po zlaniu się dwóch gamet + i – tworzy się zygota z której kiełkuje pokolenie bezpłciowe wytwarzające pływki. Cykl się zamyka. W praktyce rozmnażają się drogą wegetatywną.
Cladophora aegagropila – Gałęzatka kulista
Cladophora glomerata– Gałęzatka kłębiasta

  Do klasyfikacji