JASKROWATE (Ranunculaceae)

Rodzina JASKROWATE  (Ranunculaceae)

Obejmuje rośliny wodne i błotne o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Liście mają ogonkowe, blaszki liściowe całe lub pierzaste podobne do kabomby. Kwiaty białe lub żółte w zależności od formy pojedyncze lub zebrane w kwiatostan, obupłciowe wyrastające ponad powierzchnie wody. Raczej nie nadają się do akwarium, lecz mogą być uprawiane w oczkach wodnych lub paludariach.

Rodzaj KNIEĆ (Caltha)

Rodzaj  roślin zielnych z rodziny jaskrowatych. Obejmuje 10 gatunków(według niektórych ujęć 20 lub nawet 40). Rośliny te występują na wilgotnych łąkach i na terenach bagiennych w strefie klimatu umiarkowanego zarówno na półkuli północnej jak i południowej. Wszystkie są bylinami osiągającymi 15-80 cm wysokości.

Caltha palustris – Knieć błotna, Kaczeniec
Caltha natans – Knieć pływająca
Rodzaj WŁOSIENNICZNIKI  (Ranunculus)

Są bardzo rozpowszechnione, około 250 gatunków, można je spotkać w naszej strefie klimatycznej. Należą do nich np.:
Ranunculus circinatus – włosienicznik (jaskier) krążkolistny
Ranunculus penicillatus – włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty
Ranunculus peltatus – włosienicznik (jaskier) tarczowaty
Ranunculus trichophyllum – włosienicznik (jaskier) skąpopręcikowy
Ranunculus fluitans – włosienicznik (jaskier) rzeczny
Ranunculus baudotii – włosienicznik (jaskier) Baudota, występuje w słonych wodach Bałtyku.

Ranunculus aquatilis – Jaskier wodny
Ranunculus limosella – Jaskier błotny
Ranunculus inundatus – Jaskier

 

Do klasyfikacji