KAPUSTOWATE, KRZYŻOWE (Brassicaceae, Cruciferae)

Rodzina KAPUSTOWATE, KRZYŻOWE  (Brassicaceae, Cruciferae)

Rodzina obejmuje jedno, dwu lub wieloletnie rośliny zielne, czasami krzaczaste lub półkrzaczaste, często obrośnięte włoskami. Liście mają proste, ogonkowe, całoblaszkowe lub pierzastodzielne. Kwiatostan w postaci liści dwupłciowy. W akwariach występują rzadko choć są dekoracyjne

Cardamine lyrata – Rzeżucha (lirowata) japońska
Cardamine rotundifolia – Rzeżucha okrągłolistna
Armoracia aquatica – Chrzan wodny

 

Do klasyfikacji