KOTEWKOWATE (Trapaceae, Hydrocaryaceae)

Rodzina KOTEWKOWATE  (Trapaceae, Hydrocaryaceae)

Rodzina obejmuje wodne rośliny zielne z długimi podwodnymi łodygami; na niektórych jego węzłach rozwijają się nitkowate korzenie przytwierdzające roślinę do podłoża. Liście pływające zebrane w rozetkę o kształcie romba. W skład rodziny wchodzi jeden rodzaj którego gatunki rozprzestrzenione są w wodach Afryki i Eurazji. W akwarium można trzymać tropikalne gatunki lub niektóre rodzime w akwarium zimno wodnym.

Trapa natans – Kotewka, Orzech wodny

Do klasyfikacji