KRWAWNICOWATE (Lythraceae)

Rodzina KRWAWNICOWATE  (Lythraceae)

W skład rodziny wchodzą rośliny, które mają ukorzeniającą się łodygę, a na niej krzyżowo naprzeciwlegle są ułożone bezogonkowe liście. Rozmnażamy je przez sadzonki utworzone z pędów z zachowanymi wierzchołkami lub przez nasiona. Kwiaty dwupienne siedzące pojedynczo w międzywęźlach liści lub zebrane w kwiatostan. Owoc wielonasienny. W akwariach rośliny z tej rodziny spotyka się niezbyt często pomimo mnogości gatunków w kilku rodzajach. Pochodzą ze strefy tropikalnej i subtropikalnej, rosną w błotach lub na lądzie okresowo zalewanym wodą.


Rodzaj (Rotala)

Rodzaj ten został utworzony przez Lineusza w roku 1771. Nazwa rodzajowa wywodzi się od łacińskiego słowa rota (koło) i skojarzeniu ułożenia liści w kółku, które u niektórych gatunków przypomina ułożenie szprych w kole rowerowym.. Do rodzaju należy ponad 40 gatunków, z których tylko trzy uprawiane są w akwariach w ciągłym zanurzeniu.

Rotala rotundifolia – Rotala okrągłolistna
Rotala sp. ‚Nanjenshan’ – Rotala ‚Nanjenshan’
Rotala macrandra – Rotala wspaniała
Rotala wallichii – Rotala okółkowa
Rotala indica – Rotala indyjska


Rodzaj (Nesaea)

Rodzaj ten liczy około 50 gatunków rozprzestrzenionych w cieplejszych strefach wszystkich kontynentów. Najwięcej gatunków znajduje się na kontynencie afrykańskim (około 60%), stad też pochodzą gatunki roślin spotykane w akwariach. Większość roślin jest typowo lądowa, jednakże znanych jest kilka gatunków występujących w miejscach wilgotnych, błotnistych, okresowo podtapianych, czy tez stale zalanych wodą (pola ryżowe, rowy melioracyjne) Nazwa Nesea prawdopodobnie pierwotnie określała fakt odnalezienia jej na Madagaskarze lub Zanzibarze (wyspy) lub określać mogła kępkowy (wyspowy) charakter występowania tej rośliny w zespołach roślinnych w których ona rośnie. W tłumaczeniu należałoby przyjąć nazwę wyspówka, ponieważ nesea (gr) Koehne tłumaczy na łacińskie insula tj. wyspa. Rośliny te są łatwe do uprawy w paludariach. Wymagają raczej żyznego podłoża z domieszką ziemi ogrodowej, torfu i gliny, dużej wilgotności powietrza, temperatury 20-30°C oraz intensywnego oświetlenia. Nieco trudniejsza jest uprawa w akwarium. Rośnie dobrze w wodzie o temperaturze 22-27°C w miejscach niezbyt głębokich do 30 cm, w wodzie miękkiej 6-8°N i odczynie obojętnym.

Nesaea crassicaulis – Nesea grubołodygowa
Nesaea pedicellata – Nesea szypułkowa
Nesaea triflora – Nesea trójkwiatowa


Rodzaj (Ammania)

Rodzaj ten liczy około 30 gatunków tropikalnych i subtropikalnych roślin ziemnowodnych rozprzestrzenionych na wszystkich kontynentach. W warunkach naturalnych, ammanie rosną w miejscach wilgotnych często okresowo zalewanych przez wodę. Tylko doświadczeni akwaryści, którzy uprawiali te rośliny odróżniają je od podobnych im roślin z rodzaju Nesea

Ammania gracilis – Amania wysmukła
Ammania senegalensis – Amania senegalska

 

Inne gatunki z tej rodziny
Peplis diandra – Peplis dwupręcikowy

Do klasyfikacji