KRZYWOSZYJOWATE (Amblystegiaceae)

Rodzina KRZYWOSZYJOWATE  (Amblystegiaceae)

Rodzina ta zawiera ponad dziesięć rodzajów oraz wiele gatunków mchów.

Rodzaj KRZYWOSZYJ (Amblystegium)
Amblystegium serpens – Nano Moss – Krzywoszyj wężowy
Rodzaj TĘPOSZ (Leptodictyum)
Leptodictyum riparium – Stringy Moss – Tęposz wielki
Rodzaj SIERPOWIEC (Drepanocladus)
Drepanocladus aduncus. – Flat Moss – Sierpowiec
Rodzaj ŻEBROWIEC (Cratoneuron)
Cratoneuron filicinum – Triangle Moss – Żebrowiec paprociowaty

 

Do klasyfikacji