MAJAKOWATE (Mayacaceae)

Rodzina MAJAKOWATE (Mayacaceae)
 Monotypowa rodzina roślin jednoliściennych z rzędu wiechlinowców z rodzajem Mayaca.  Majakowate odbiegają wyglądem od innych przedstawicieli wiechlinowców. Są drobne i wyglądem pędu przypominają bardziej widłaki niż rodziny najbliżej spokrewnione.

 

Rodzaj MAJAKA (Mayaca)

W obrębie rodzaju wyróżnianych jest od 4 do 10 gatunków. Zasięg geograficzny obejmuje północną część Ameryki Południowej, niewielkie obszary w Ameryce Środkowej, południowo-wschodnie krańce Ameryki Północnej, jeden gatunek występuje na niewielkim obszarze w Afryce południowo-środkowej.

Mayaca fluviatilis – Majaka rzeczna
Mayaca sellowiana – Majaka Sellowiana
Mayaca sp. ‚Santarem Red’ – Majaka Santarem Red’

 

Do klasyfikacji