NIEDOTRAWOWATE (Eriocaulaceae)

Rodzina NIEDOTRAWOWATE  (Eriocaulaceae)

Przedstawiciele tej rodziny występują niemal w całej strefie tropikalnej i subtropikalnej. W zależności od gatunku większość z nich możemy spotkać w Azji południowo-Wschodniej i na Półwyspie Indyjskim, w Australii i Oceanii, Afryce, aż po obie Ameryki oraz Wyspy Brytyjskie włącznie. Rodzina ta obejmuje 10 rodzajów liczących łącznie ponad 1100 gatunków. W znacznej  większości są to rośliny błotne, występujące na polach ryżowych, na bagnach oraz nad brzegami rzek, często również okresowo wysychających. Nieliczne są natomiast typowymi roślinami wodnymi, żyjącymi cały rok w zanurzeniu. Gatunki z tej rodziny są wprowadzane do akwarystyki od niedawna. Na rynkach światowych pojawiły się w sprzedaży w 2002-2003r. Do dzisiaj są one dużą rzadkością, na rynku polskim osiągalne sporadycznie. Niewiele jest informacji o warunkach ich naturalnego występowania. Wiele pozyskanych z naturalnych stanowisk roślin nie zostało jeszcze sklasyfikowanych.

Rodzaj   (Eriocaulon)

Rodzaj Eriocaulon liczy sobie około 450 gatunków. Należą do niego nieopisane gatunki i mało znane. Gatunki z rodzaju Eriocaulon posiadają niewielką zdolność do adoptowania się do nowych warunków. Stąd są one trudne w uprawie akwariowej i wymagają stworzenia warunków zbliżonych do naturalnych. Wymagają one bardzo miękkiej wody oraz lekko kwaśnego podłoża. Ich wzrost w warunkach akwarium jest wolny, a nawet bardzo wolny.

Eriocaulon setaceum – Eriocaulon
Eriocaulon cinerum – Eriocaulon
Eriocaulon melanocephalum – Eriocaulon czarnogłówkowy

 

Rodzaj (Tonina)

Tonina to rodzaj monotypowy (tylko jeden gatunek). Rośliny z rodzaju Tonina znane są nauce od początku osiemnastego wieku. Wcześniejsze próby uprawy kończyły się niepowodzeniem. Od kilku lat udaje się z powodzeniem uprawić te piękne rośliny w akwariach. Cieszą się one dużym powodzeniem, szczególnie wśród azjatyckich akwarystów. Na naszym rynku są one rzadkością.

Tonina fluviatilis – Tonina rzeczna

 

Rodzaj (Syngonanthus)

Rodzaj obejmuje ponad 200 gatunków, które w większości nie doczekały się jeszcze opisania naukowego. Zamieszkują tropikalne regiony Afryki oraz Ameryki Południowej.

Syngonanthus  macrocaulon
Syngonanthus cf. inudatus

Do klasyfikacji