RAMIENICOWATE (Characeae)

 

Rodzina RAMIENICOWATE  (Characeae)

Glony o plesze pozbawionej korzeni lub zaopatrzonej w przypominające korzenie chwytniki. Opisywane gatunki posiadają łodygowatą plechę o igiełkowatych nibyliściach ułożonych w okółkach. Najczęściej jest ona nieco łamliwa. W mniejszym lub większym stopniu pokryta nalotem węglanu wapnia, koloru jasno do ciemnozielonego. Są roślinami jedno- przeważnie jednak wieloletnimi. Ich organy płciowe umieszczone są pojedynczo lub liczniej w okółkach nibyliści. W akwarium rozmnażają się wegetatywnie. Obecnie krajowych gatunków w akwariach prawie się nie spotyka. Czasami trafiają się niewymagające rosnące wszędzie Nitelle. Można je wykorzystać przede wszystkim jako substrat dla ikry ryb składających jaja w toni wodnej lub gęstwinie roślin. Rozpoznanie poszczególnych gatunków ramienic sprawia laikowi wiele trudności.

Chara foetida – Ramienica
Chara fragilis – Ramienica
Nitella flexilis – Krynicznik
Nitella megacarpa – Krynicznik

Do klasyfikacji