ROSICZKOWATE (Droseraceae)

 

Rodzina ROSICZKOWATE  (Droseraceae)

Do rodziny tej zalicza się trzy rodzaje. Rosiczkowate spotykane są na różnych obszarach na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Rośliny tu zaliczane występują na różnych siedliskach, od wodnych (aldrowanda), po obszary okresowo suche, od siedlisk nadmorskich po wysokogórskie.

Rodzaj Aldrovanda  (Aldrovanda)

Do rodzaju należy jedyny żyjący gatunek Aldrovanda vesiculosa, pozostałe to wymarłe kopaliny z których znane są tylko pyłki i nasiona.

Aldrovanda vesiculosa – Aldrowanda pęcherzykowata

Do klasyfikacji