SITOWATE (Juncaceae)

 

Rodzina SITOWATE  (Juncaceae)

Rodzina roślin należąca do rzędu sitowców. We florze Polski występują tylko dwa rodzaje roślin należące do tej rodziny: sit i kosmatka.

Juncus repens – Sit

Do klasyfikacji