TURZYCOWATE (Cyperaceae)

Rodzina TURZYCOWATE, CIBOROWATE  (Cyperaceae)

Obejmuje wieloletnie rośliny z krótkimi pionowymi lub długimi poziomymi korzeniami. Łodyga bez międzywęźli. Liście długie, twarde z ostrymi brzegami. Kwiaty dwupłciowe lub jednopłciowe, małe wiatropylne zazwyczaj zebrane w kwiatostan w postaci kłosków, które z kolei mogą być zgrupowane w złożone kłosy lub miotełki. Większość gatunków tej rodziny rośnie na terenach błotnistych, nad brzegami zbiorników wodnych na łąkach i rozprzestrzenione są po całej kuli ziemskiej. W warunkach akwariowych mogą być hodowane tylko niektóre gatunki błotnych roślin. Większość innych gatunków dobrze rośnie w paludariach i mogą być zastosowane do zewnętrznego upiększenia akwarium.

 

Rodzaj SITOWIE (Eleocharis)

Na rynku dostępnych jest kilka gatunków z rodzaju Eleocharis. Ich dekoracyjność tkwi w kształcie liści. Ich igłowaty wygląd tworzący trawiasty układ nadaje kompozycji naturalny wygląd przypominający porośniętą równinę. Ze względu na niewielkie rozmiary jest to roślina pierwszego planu.

Eleocharis acicularis – Sitowie (ponikło) igłowate
Eleocharis parvula – Sitowie drobne
Eleocharis vivipara – Sitowie (ponikło) żyworodne
Eleocharis obtusa – Sitowie
Eleocharis palustris – Sitowie błotne
Eleocharis pusilla – Sitowie karłowate


Rodzaj CIBORA (Cyperus)

Rodzaj obejmujący ok. 600 gatunków bylin lub roślin rocznych z rodziny ciborowatych. Rozmieszczone na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, niekiedy są ważnym składnikiem zbiorowisk roślinnych, zwłaszcza nadwodnych i błotnych.

Cyperus alternifolius – Cibora zmienna
Cyperus helferi – Cibora Helfera

 

Rodzaj (Egleria)

Znany jest tylko jeden gatunek tego rodzaju.

Egleria fluctuans – Egleria

 

Rodzaj SITNICZKA (Isolepis)

 Rodzaj roślin z rodziny ciborowatych liczący 69 gatunków. Występują one na wszystkich kontynentach w strefie tropikalnej i umiarkowanej, największe zróżnicowanie osiągając w Afryce i Australii.

Isolepis prolifera – Sitniczka

Do klasyfikacji