WILCZOMLECZOWATE (Euphorbiaceae)

Rodzina WILCZOMLECZOWATE  (Euphorbiaceae)

Rodzina drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych i sukulentów łodygowych. Zalicza się do niej ok. 7500 gatunków rosnących głównie w tropikach.

 

Rodzaj (Phyllanthus)

Jest to jedyny rodzaj rośliny błotno-wodnej występujący w tej rodzinie

Phyllanthus fluitans – Filantus pływający

Do klasyfikacji