WODNIKOWATE (Holoragaceae)

Rodzina WODNIKOWATE (Holoragaceae)

W skład rodziny wchodzą rośliny wieloletnie, submersyjne niejednokrotnie posiadające płożącą się łodygę o delikatnych, rozgałęzionych korzeniach. Pierzaste liście są żywo-zielone, ciemno-zielone lub czerwonawe. Najczęściej osadzone w okółkach, rzadziej naprzeciwlegle lub przemiennie. W okresie kwitnienia ponad powierzchnią wody, podnoszą się pędy pokryte nadwodnymi liśćmi. W ich kątach osadzone są maleńkie, nieraz obupłciowe kwiaty. Rozmnażanie zazwyczaj przez sadzonki. Wodnikowate są niewymagającymi dekoracyjnymi roślinami akwaryjnymi. Jako podłoże piasek lub żwir z dodatkiem gliny. Większość gatunków nie ma specjalnych wymagań termicznych, są wręcz wrażliwe na wysoką temperaturę. Nie wolno ich trzymać z silnie kopiącymi rybami, jak również blisko przewietrzacza, gdyż podrywane cząstki mułu osiadają na liściach powodując, że rośliny są nie efektowne, a z czasem obumierają. Osadzający się muł należy usuwać przez przepłukanie w czystej wodzie. Z rodziny tej najbardziej rozpowszechnione w akwarystyce są rośliny z rodzaju Myriophyllum

Rodzaj  (Prosperinaca)

 Rodzaj roślin należący do rodziny wodnikowatych (Haloragaceae ). Obejmuje co najmniej 4 gatunki występujące naturalnie na półkuli północnej

Proserpinaca palustris – Pełzacz bagienny

 

Rodzaj WYWŁÓCZNIK (Myriophyllum)

Bylina z rodziny wodnikowatych. Obejmuje ponad 30 gatunków roślin zielonych wieloletnich, występujących w wodach stojących i na bagnach całej kuli ziemskiej. Niektóre są sadzone w akwariach. W Polsce występują 3 gatunki: wywłócznik kłosowy, wywłócznik okółkowy, wywłócznik skrętoległy

Myriophyllum alterniflorum – Wywłócznik skrętoległy
Myriophyllum aquaticum – Wywłócznik brazylijski
Myriophyllum elatinoides – Wywłócznik jodłowaty
Myriophyllum heterophyllum – Wywłócznik różnolistny
Myriophyllum hippuroides – Wywłócznik ogonkowy
Myriophyllum mattogrossense – Wywłócznik czerwony
Myriophyllum mezianum – Wywłócznik mezianum
Myriophyllum taberculatum – Wywłócznik rdzawy
Myriophyllum ussuriense – Wywłócznik usuryjski
Myriophyllum verticillatum – Wywłócznik okółkowy
Myriophyllum spicatum – Wywłócznik kłosowy
Myriophyllum pinnatum – Wywłócznik pierzasty
Myriophyllum simulans – Wywłócznik piękny

Do klasyfikacji