Aldrovanda vesiculosa

 

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |


Aldrovanda vesiculosa L. 1753

– Aldrowanda pęcherzykowata

SYNONIMY :
Aldrovanda generalis Krause (1902)
Aldrovanda verticillata Roxb. (1832)
Drosera Aldrovanda F.Muell. (1877)

POCHODZENIE : wody południowo-wschodniej Azji, Dalekiego Wschodu, Azji Środkowej i Europy

OPIS : Pęcherzyki tej rośliny unoszą ją na na powierzchni wody. Jest to jedyny rodzaj z rodziny rosiczkowatych żyjący w środowisku wodnym. Nie ma korzeni, łodygi bardzo cienkie, osiągające długość do pól metra, rozgałęziające się, ale bardzo kruche. Liście w okółkach po 5-9, o długości 10-15 mm. Mają blaszkę podzieloną na dwie części opatrzone szczecinkami wrażliwymi na dotyk. Są to tzw. liście pułapkowe. Roślina ta jest drapieżnikiem i żywi się drobnym zooplanktonem. Do polowania Aldrovanda wykorzystuje specjalny mechanizm składający się z dwóch połówek liści, które są ułożone pod kątem do siebie. Specjalne włosie wzdłuż krawędzi liści są zagięte do wewnątrz i posiadają receptory, które w kontakcie z ofiarą zamykają się. Na ich powierzchni znajdują się gruczołki wydzielające soki trawienne, które rozpuszczają ciało schwytanego drobnego zwierzęcia wodnego. Po pewnym czasie liście, które złapały zwierzę otwierają się, ale nie są już zdolne do ponownego chwytania i trawienia zdobyczy.
UPRAWA : Tropikalne gatunki są w stanie rosnąć przez cały rok, te z umiarkowanego klimatu często giną zimową porą w akwarium. Roślina ta, choć jest drapieżnikiem, nie jest niebezpieczna dla narybku ryb akwariowych. Jest w stanie jeść jedzenie dla narybku, zwłaszcza mały zooplankton. Roślina objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, więc nie wolno jej pozyskiwać ze zbiorników naturalnych.

Do klasyfikacji
WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |