Aponogeton loriae

 

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |


 Aponogeton loriae Martelli (1897) – Onowodek mały

POCHODZENIE : Występuje w Papui. Typowe miejsca występowania to wartkie potoki, bystrza, strumyki z kamienistym dnem. Rośnie w grupach. Według Van Bruggena rośliny rosną na głębokości do 60 cm. Porastają środek strumienia jak i wokół brzegów ale przede wszystkim na kamienistym dnie. Podłoże było w strumieniu błotniste i ilaste a woda czysta i przezroczysta. Woda płynęła z prędkością około 15 m/s. Strumień o szerokości około 10 m, płynął po sawannie a na jego brzegach rosła trawa wysokości jednego metra. Aponogetony większość dnia znajdowały się w bezpośrednim słonecznym oświetleniu. Większość nich rosło w głębi wody, jednak niektóre na powierzchni. Temperatura na głębokości 5 cm była około 25°C, pH 7,45
aploriae

OPIS : Ma bulwiaste kłącze grubości do 2,5 cm. Liście zanurzone, bardzo twarde, zielono-czerwone, zazwyczaj 15-65 cm rzadko do 80 cm długości i 1-3,5 cm szerokości o podstawie wąsko klinowatej, czubek klinowaty z tępym końcem, brzegi równe, pofalowane lub lekko się wijące. Liczba podłużnych nerwów do 7 rzadziej do 9. Liście osadzone na ogonkach mających od 2 do 15 rzadko do 30 cm długości. Pęd kwiatowy długości do 60 cm i średnicy do 3,5 mm nie pogrubia się lub lekko się pogrubia w kierunku kwiatostanu. Powłoka kwiatostanu do 22 mm długości nie opadająca lub opadająca rzadko. Kwiaty zebrane w jednokłosowy kwiatostan długości do 12 cm, średnio lub szybko przekwitający bez zapachu, na kłosie rozmieszczone równomiernie. Kwiat dwupłatkowy z żółtymi odwrotnie jajowatymi, niekiedy zielonawymi z jedną żyłką płatkami. Pręcików w kwiatku 6 o długości 1,5-2 mm na żółtej nici pręcikowej z żółtym pylnikiem i pyłkiem. Kwiat zawiera trzy żółte słupki z 4-8 zalążkami. Owocnia cylindryczna, zielono-brązowa. Nasiona z pojedynczą powłoczką o rozmiarach 2,5-4 x 0,75-1 mm zielono-brązowe. kwitnie od lipca do stycznia.
UPRAWA : Gatunek raczej trudny w hodowli. Wymaga miękkiej wody, mimo że w naturze występuje w wodzie o dużym udziale wapnia. Daje mało nasion, a wyhodowanie z nich siewek nie zawsze się udaje. Według Kasselmann uprawa tej rośliny udaje się w wodzie o twardości 2-8°N, pH 6-7 i temperaturze 22-26°C. Gatunek ten jest blisko spokrewniony z Aponogeton bullosus i Aponogeton elongatus.

Do klasyfikacji

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |