Lemna triscula

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |Lemna triscula Linne (1753)
– Rzęsa trójrowkowa

POCHODZENIE : Szeroko rozprzestrzeniona w zbiornikach wodnych Europy, Azji, Ameryki Północnej i Australii. Rośnie w głębi wody, a w okresie kwitnienia wypływa na powierzchnię.
lemnat

OPIS : Jej człony pędowe są rozgałęzione, cienkie, lancetowatego kształtu. Płytki ma półprzeźroczyste często z trzema jasnozielonymi cząstkami długości do 1,25 cm. Pędy długo pozostają połączone z macierzystą rośliną i tworzą wielopłytkowe grupy. W ten sposób się rozmnaża.
UPRAWA : W sprzyjających warunkach może tworzyć gęste i duże plamy w głębi wody, a w czasie kwitnienia – na jej powierzchni. Przyczynia się do nasycenia wody tlenem i stanowi doskonałą kryjówkę dla narybku. Można trzymać ją w akwarium nawet w zimie gdy zapewni się jej odpowiednie oświetlenie. Roślina najlepiej nadaje się do  akwarium zimnowodnego. Optymalna temperatura 18-22 ° C. Woda powinna być miękka (wymagana jej twardość  mniejsza niż 8 °) o odczynie obojlemnatrisculaętnym lub lekko kwaśnym. W twardej wodzie o lekko alkalicznym odczynie roślina jest mniej trwała. Woda w zbiorniku powinna być bardzo czyste, a osadzanie się cząstek na roślinie szybko prowadzi do jej śmierci. Oświetlenie w okresie wzrostu rzęsy powinny być bardzo silne, ale rozproszone.   W warunkach naturalnych rzęsa szybko tworzy zarośla i zarasta całą powierzchnię stawu. To samo stanie się w akwarium, jeśli nie będziemy monitorować rośliny. Dlatego też, w celu uniknięcia silnego zaciemnienia akwarium, należy regularnie ją przerywać. Roślina ma wzrost sezonowy.  Aby utrzymać rzęsę w  okresie zimowym, konieczne jest oddzielenie w pojemnikach w temperaturze wody nie wyższej niż 12 ° C Do  grudnia możemy ją trzymać w akwarium, następnie umieszcza się w specjalne płytkie naczynie i przechowuje w słabym oświetleniu i w temperaturze 5-12 ° C. W marcu, roślina może zostać przeniesiony do ciepłego akwarium. Rozmnażanie przez odgałęzienia, które na długo pozostają związane z jednostką macierzystą. Rzęsę jest łatwo rozmnażać poprzez wydzielenie z dużego zarośla  nieznacznej części.

Do klasyfikacji
WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |