Lilaeopsis carolinensis

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |Lilaeopsis carolinensis Coulter & Rose (1897)
– Lileopsis karoliński

 

SYNONIMY : Crantziola carolinensis (Coulter & Rose) Koso-Poliansky,
Crantzia carolinensis
(Coulter & Rose) Chodat,

POCHODZENIE : Występuje na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej oraz na południu Ameryki Południowej; Argentyna, Paragwaj, Brazylia. W Europie na wybrzeżu Portugali oraz w północno-zachodniej części Hiszpanii.lilaeopsisc

OPIS : Na każdym węźle płożącego się pędu wyrasta od jednego do kilku liści oraz korzonki mocujące roślinę w podłożu. Kształt blaszki liściowej może być łopatkowaty, lancetowaty lub rzadziej linearny. Długość 4-20 cm, szerokość 3-4 mm, z poprzecznymi żyłkami.

UPRAWA : Uprawa w akwarium tej rośliny nie jest trudna.
Długość międzywęźla 0,5-5,0 cm, w zależności od natężenia światła. Wszystkie rodzaje Lilaeopsis rosną bardzo powoli w akwarium i wymagają intensywnego oświetlenia. Im więcej światła, tym krótsze międzywęźla, bliżej siebie liście, a zatem gęstsza „murawa” z lilaeopsis. Wymagania rośliny są dość skromne: temperatura wody od 18 do 26 ° C, pH od 6 do 8, odpowiada jej miękka jak i twarda woda. Zalecane jest drobnoziarniste podłoże, w którym pędy mogą się łatwo ukorzeniać. Roślina dobre do wypełnienia pierwszego planu akwarium. W sprzyjających warunkach tworzy w ciągu kilku tygodni gęsty trawiasy dywan. Odróżnić można od innych gatunków Lilaeopsis tylko po kwiatach i owocni.

Do klasyfikacji
WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |