Ottelia exerta

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |


Ottelia exerta (Ridley) Dandy – Otelia


otelia4
POCHODZENIE : Rozprzestrzeniona jest na południu i południowym wschodzie Afryki aż po Madagaskar.

OPIS : Liście w początkowej fazie rozwoju wydłużone, od wstążkowych do lancetowatych, osadzone na krótkich łodyżkach, delikatnie zielone. Potem rozwijają się typowe łodyżkowate, elipsowate liście; podwodne i pływające. Blaszki osiągają długość 15 cm i szerokości 12 cm, zazwyczaj maja 5 (rzadko 7) podłużnych nerwów. Pod względem cech wegetatywnych roślina podobna do Ottelia alismoides, lecz różni się od niej liczbą pływających na powierzchni wody liści, a także rozmieszczeniem kwiatów. Kwiaty zebrane po trzy w prosty, maleńki parasol, siedzą w kącie przykwiatka, są trójpłatkowe, białe, często jednopłciowe.
UPRAWA : Roślinę należy uprawiać w dużym akwarium. Warunki należy stworzyć jak dla Ottelia alismoides.

Do klasyfikacji

 

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |