Plagiomnium trichomanes

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |

Plagiomnium trichomanes
– Płaskomerzyk

POCHODZENIE ::  gatunek rodzimy.plagiomnium

OPIS : Wykształca krótkie łodyżki pokryte rzadko rozmieszczonymi, ale stosunkowo dużymi listkami. W dobrych warunkach tworzy kuliste, zwarte kępki, w gorszych może płożyć się po podłożu.

UPRAWA : Jak inne gatunki mchów. Temperatura wody powinna być nie wyższa niż 25°C. Rozmnaża się jak inne gatunki mchów, przez podział rozrośniętej kępy.

Do klasyfikacji

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |