Trapa natans

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |

Trapa natans Linne (1753)

trapa– Kotewka – Orzech wodny

POCHODZENIE : Rozprzestrzeniona w stojących lub wolno płynących wodach południowych rejonów Europy. Niestety roślina ta w wielu krajach Europy juz wyginęła. W Polsce występuje w rejonie dorzecza Odry i Wisły tylko na kilkunastu stanowiskach.

OPIS : Od punktu wzrostu rośliny, z dna zbiornika wodnego, wyrasta łodyga, która dostaje do powierzchni wody. Łodyga podwodna jest wiotka, dorasta nawet do 1,5 m. Z węzłów na niej wyrastają drobne, wąskie liście podwodne i zielone, strzępiaste korzenie przybyszowe. W dolnej części łodygi rozwijają się dodatkowe korzenie umożliwiające zakotwiczenie się rośliny w podłożutrapa2. W górnej części pędu wyrastają niekiedy pędy boczne, które zwykle nie są w stanie zakwitnąć i zaowocować. Gdy pęd dorośnie do powierzchni wody międzywęźla skracają się. Liście staja się skórzaste, ciemnozielone, rombowate . W górnej części są gruboząbkowane w dolnej od ogonka gładki. Są osadzone naprzemianlegle. Roślina na powierzchni wody tworzy rozetkę. Wielkość dorosłych liści to 4 cm szerokości i 3 cm długości. Z kątów liści wyrastają pojedynczo niepozorne białe kwiatki posiadające 4 płatki i 4 pręciki. Po zapyleniu łodyga wygina się w dół zanurzając kwiaty tam tez dojrzewają owoce. Owoce twarde w formie orzecha o bardzo twardej skorupie. Orzech ma średnicę około 4 cm i zaopatrzony jest w cztery ostre kolce, umożliwiające zakotwiczenie w mulistym podłożu. Powoduje to ze rośliny nie zmieniają swych siedlisk. Ciekawostka jest to ze kiedyś były uprawiane w celach konsumpcyjnych. Jadalne bielmo orzecha zawiera skrobie i w smaku przypomina słodkie kasztany.
trapa1UPRAWA : Roślinę tę najlepiej uprawiać w oczku wodnym. Jednak należy ją sadzić w pojemniku zabezpieczając orzech przed wypadnięciem. Kolce orzecha są twarde i ostre a więc mogą uszkodzić folię wyściełającą dno sadzawki. Najlepszym okresem do posadzenia orzecha jest wiosna. Podłoże powinno być z domieszką gliny, a pojemnik umieszczamy blisko powierzchni wody gdzie jest najwidniej i najcieplej. Po zakiełkowaniu pojemnik możemy opuścić na dno. Możemy roślinę też uprawiać w akwarium najlepiej w pojemniku. Woda powinna mieć temperaturę 23-25°C oraz wskazane jest oświetlenie słoneczne przynajmniej 2-3 godziny na dobę. Jako podłoże można zastosować mieszaninę piasku i gliny. Przy niedostatecznym oświetleniu rośliny liście podnoszą się pionowo nad powierzchnie wody, a przy dostatecznym oświetleniu kładą się poziomo na wodzie. Rodzaj ten posiada inne gatunki np:Trapa bicornis, Trapa bispinosa, Trapa europea, Trapa rossica, Trapa premilsiensis, Trapa annosa, Trapa muzzanesis odróżniające się pomiędzy sobą budową kwiatów i owoców.

Do klasyfikacji
WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |