SYSTEMATYKA ROŚLIN

 

SYSTEMATYKA ROŚLIN
ROŚLINY
Organizmy o komórkach prawie zawsze okryte ścianą komórkową, najczęściej samożywne, dzięki ciałkom zieleni wytwarzają przez asymilację złożone związki organiczne z prostych związków nieorganicznych (dwutlenku węgla i wody z solami mineralnymi). Energię do tych syntez czerpią w procesach fotosyntezy lub chemosyntezy. W przebiegu ewolucji wytworzyło się ogromne bogactwo form roślin przystosowanych do najróżniejszych warunków bytowania, obejmujące około 500 tys, gatunków.
GLONY
GLONY
PLECHOWCE
(Rośliny niższe)
ORGANOWCE
(Rośliny wyższe)
GLONY
GLONY
GLONY ROŚLINY
ZARODNIKOWE
ROŚLINY
NASIENNE
GLONY
GLONY
ZIELENICE
BRUNATNICE
KRASNOROSTY
OKRZEMKI
SINICE
MSZAKI
PAPROTNIKI
NAGO-
NASIENNE
OKRYTO-
NASIENNE
GLONY
GLONY
WĄTROBOWCE
MCHY
PAPROCIE
SKRZYPY
WIDŁAKI
DWULIŚCIENNE
JEDNOLIŚCIENNE

 

 

JEDNOSTKI SYSTEMATYCZNE
Królestwo – regnum
      Podkrólestwo – subregnum
           Typ – phylum
                Podtyp – subphylum
                     Klasa – classis
                          Rząd – ordo
                               Rodzina – familia
                                    Rodzaj – genus
                                         Podrodzaj – subgenus
                                              Sekcja (dla żabienic) Grupa ( dla zwartek)
                                                   Gatunek – species
                                                        Podgatunek – subspecies
                                                             Odmiana – varietas
                                                                  Forma – forma
                                                                       Mieszaniec – hybryda
                                                                            Kultywar – cultivar