(Anguilliformes) – Węgorzokształtne

    Anguilliformes   –  Węgorzokształtne

RODZAJ: (Anguilla )
Anguilla anguilla – Węgorz europejski
Anguilla australis – Węgorz australijski
Anguilla bengalensis
Anguilla bicolor
Anguilla borneensis
Anguilla breviceps
Anguilla celebesensis
Anguilla dieffenbachii
– Węgorz nowozelandzki
Anguilla interioris
Anguilla japonica –
Węgorz japoński
Anguilla malgumora
Anguilla marmorata
Anguilla megastoma
Anguilla mossambica
Anguilla nebulosa
Anguilla nigricans
Anguilla obscura
Anguilla reinhardtii
Anguilla rostrata –
Węgorz amerykański
RODZAJ:  Boehlkenchelys
RODZAJ:  Catesbya
RODZAJ:  Chilorhinus
RODZAJ:  Chlopsis
RODZAJ:  Kaupichthys
RODZAJ:  Powellichthys
RODZAJ:  Robinsia
RODZAJ:  Xenoconger
RODZAJ:  Coloconger
RODZAJ:  Acromycter
RODZAJ:  Ariosoma
RODZAJ:  Bassanago
RODZAJ:  Bathycongrus
RODZAJ:  Bathymyrus
RODZAJ:  Bathyuroconger
RODZAJ:  Blachea
RODZAJ:  Castleichthys
RODZAJ:  Chiloconger
RODZAJ:  Conger
RODZAJ:  Congrhynchus
RODZAJ:  Congriscus
RODZAJ:  Congrosoma
RODZAJ:  Diploconger
RODZAJ:  Gavialiceps
RODZAJ:  Gnathophis
RODZAJ:  Gorgasia
RODZAJ:  Heteroconger
RODZAJ:  Japonoconger
RODZAJ:  Kenyaconger
RODZAJ:  Lumiconger
RODZAJ:  Macrocephenchelys
RODZAJ:  Parabathymyrus
RODZAJ:  Paraconger
RODZAJ:  Poeciloconger
RODZAJ:  Promyllantor
RODZAJ:  Pseudophichthys
RODZAJ:  Rhynchoconger
RODZAJ:  Scalanago
RODZAJ:  Uroconger
RODZAJ:  Xenomystax
RODZAJ:  Derichthys
RODZAJ:  Nessorhamphus
RODZAJ:  Panturichthys
RODZAJ:  Pythonichthys
RODZAJ: Moringua
Moringua abbreviata
Moringua arundinacea
Moringua bicolor
Moringua edwardsi – szpagietka bahamska
Moringua ferruginea
Moringua hawaiiensis
Moringua javanica
Moringua macrocephalus
Moringua macrochir
Moringua microchir
Moringua penni
Moringua raitaborua
Moringua sp.
RODZAJ:  Neoconger
RODZAJ:  Congresox
RODZAJ:  Cynoponticus
RODZAJ:  Gavialiceps
RODZAJ:  Muraenesox
RODZAJ:  Oxyconger
RODZAJ:  Sauromuraenesox
RODZAJ:  Anarchias
RODZAJ:  Channomuraena
RODZAJ:  Diaphenchelys
RODZAJ:  Echidna
RODZAJ:  Enchelycore
RODZAJ:  Enchelynassa
RODZAJ:  Gymnomuraena
RODZAJ: Gymnothorax
Gymnothorax afer
Gymnothorax albimarginatus
Gymnothorax angusticauda
Gymnothorax angusticeps
Gymnothorax annasona
Gymnothorax annulatus
Gymnothorax atolli
Gymnothorax australicola
Gymnothorax austrinus
Gymnothorax bacalladoi
Gymnothorax baranesi
Gymnothorax bathyphilus
Gymnothorax berndti
Gymnothorax breedeni
Gymnothorax buroensis
Gymnothorax castaneus
Gymnothorax castlei
Gymnothorax cephalospilus
Gymnothorax chilospilus
Gymnothorax chlamydatus
Gymnothorax chlorostigma
Gymnothorax conspersus
Gymnothorax cribroris
Gymnothorax davidsmithi
Gymnothorax dorsalis
Gymnothorax dovii
Gymnothorax elegans
Gymnothorax emmae
Gymnothorax enigmaticus
Gymnothorax equatorialis
Gymnothorax eurostus
Gymnothorax eurygnathos
Gymnothorax favagineus – murena cętkowana, moringa siatkowana
Gymnothorax fimbriatus
Gymnothorax flavimarginatus
Gymnothorax flavoculus
Gymnothorax formosus
Gymnothorax funebris – murena zielona, moringa zielona
Gymnothorax fuscomaculatus
Gymnothorax gracilicauda
Gymnothorax griseus – murena szara, moringa szara
Gymnothorax hansi
Gymnothorax hepaticus
Gymnothorax herrei
Gymnothorax hubbsi
Gymnothorax intesi
Gymnothorax isingteena
Gymnothorax javanicus – murena olbrzymia
Gymnothorax johnsoni
Gymnothorax kidako
Gymnothorax kolpos
Gymnothorax kontodontos
Gymnothorax longinquus
Gymnothorax maderensis
Gymnothorax mareei
Gymnothorax margaritophorus
Gymnothorax marshallensis
Gymnothorax mccoskeri
Gymnothorax megaspilus
Gymnothorax melanosomatus
Gymnothorax melanospilos
Gymnothorax melatremus – moringa karłowata
Gymnothorax meleagris – moringa plamista
Gymnothorax microstictus
Gymnothorax miliaris
Gymnothorax minor
Gymnothorax moluccensis
Gymnothorax monochrous
Gymnothorax monostigma
Gymnothorax mordax
Gymnothorax moringa – moringa cętkowana
Gymnothorax nasuta
Gymnothorax neglectus
Gymnothorax nigromarginatus
Gymnothorax niphostigmus
Gymnothorax nubilus
Gymnothorax nudivomer
Gymnothorax nuttingi
Gymnothorax obesus
Gymnothorax ocellatus
Gymnothorax odishi
Gymnothorax panamensis
Gymnothorax parini
Gymnothorax phalarus
Gymnothorax phasmatodes
Gymnothorax philippinus
Gymnothorax pictus – murena pieprzowa
Gymnothorax pikei
Gymnothorax pindae
Gymnothorax polygonius
Gymnothorax polyspondylus
Gymnothorax polyuranodon
Gymnothorax porphyreus
Gymnothorax prasinus
Gymnothorax prionodon
Gymnothorax prismodon
Gymnothorax prolatus
Gymnothorax pseudoherrei
Gymnothorax pseudothyrsoideus
Gymnothorax punctatofasciatus
Gymnothorax punctatus
Gymnothorax randalli
Gymnothorax reevesii
Gymnothorax reticularis
Gymnothorax richardsonii
Gymnothorax robinsi
Gymnothorax rueppelliae
Gymnothorax ryukyuensis
Gymnothorax sagmacephalus
Gymnothorax saxicola
Gymnothorax serratidens
Gymnothorax shaoi
Gymnothorax sokotrensis
Gymnothorax steindachneri
Gymnothorax taiwanensis
Gymnothorax thyrsoideus
Gymnothorax tile –
Murena słodkowodna
Gymnothorax undulatus
Gymnothorax unicolor – moringa brunatna
Gymnothorax vagrans
Gymnothorax verrilli
Gymnothorax vicinus – murena brunatna
Gymnothorax walvisensis
Gymnothorax woodwardi
Gymnothorax ypsilon
Gymnothorax zonipectis

RODZAJ:  Monopenchelys
RODZAJ:  Muraena
RODZAJ:  Pseudechidna
RODZAJ:  Rhinomuraena
RODZAJ:  Strophidon
RODZAJ:  Scuticaria
RODZAJ:  Uropterygius
RODZAJ:  Myroconger
RODZAJ:  Avocettina

RODZAJ:  Labichthys

RODZAJ:  Nemichthys

RODZAJ:  Facciolella
RODZAJ:  Hoplunnis
RODZAJ:  Nettastoma
RODZAJ:  Nettenchelys
RODZAJ:  Saurenchelys
RODZAJ:  Venefica
RODZAJ:  Ahlia
RODZAJ:  Allips
RODZAJ:  Aplatophis
RODZAJ:  Aprognathodon
RODZAJ:  Apterichtus
RODZAJ:  Asarcenchelys
RODZAJ:  Bascanichthys
RODZAJ:  Benthenchelys
RODZAJ:  Brachysomophis
RODZAJ:  Caecula
RODZAJ:  Callechelys
RODZAJ:  Caralophia
RODZAJ:  Cirrhimuraena
RODZAJ:  Cirricaecula
RODZAJ:  Dalophis
RODZAJ:  Echelus
RODZAJ:  Echiophis
RODZAJ:  Ethadophis
RODZAJ:  Evips
RODZAJ:  Glenoglossa
RODZAJ:  Gordiichthys
RODZAJ:  Hemerorhinus
RODZAJ:  Herpetoichthys
RODZAJ:  Hyphalophis
RODZAJ:  Ichthyapus
RODZAJ:  Kertomichthys
RODZAJ:  Lamnostoma
RODZAJ:  Leiuranus
RODZAJ:  Leptenchelys
RODZAJ:  Letharchus
RODZAJ:  Lethogoleos
RODZAJ:  Leuropharus
RODZAJ:  Luthulenchelys
RODZAJ:  Malvoliophis
RODZAJ:  Mixomyrophis
RODZAJ:  Muraenichthys
RODZAJ:  Myrichthys
RODZAJ:  Myrophis
RODZAJ:  Mystriophis
RODZAJ:  Neenchelys
RODZAJ:  Ophichthus
RODZAJ:  Ophisurus
RODZAJ:  Paraletharchus
RODZAJ:  Phaenomonas
RODZAJ:  Phyllophichthus
RODZAJ:  Pisodonophis
RODZAJ:  Pseudomyrophis
RODZAJ:  Quassiremus
RODZAJ:  Rhinophichthus
RODZAJ:  Schismorhynchus
RODZAJ:  Schultzidia
RODZAJ:  Scolecenchelys
RODZAJ:  Scytalichthys
RODZAJ:  Skythrenchelys
RODZAJ:  Stictorhinus
RODZAJ:  Xestochilus
RODZAJ:  Xyrias
RODZAJ:  Yirrkala
RODZAJ:  Protanguilla
RODZAJ:  Serrivomer
RODZAJ:  Stemonidium
RODZAJ:  Atractodenchelys
RODZAJ:  Diastobranchus
RODZAJ:  Dysomma
RODZAJ:  Dysommina
RODZAJ:  Haptenchelys
RODZAJ:  Histiobranchus
RODZAJ:  Ilyophis
RODZAJ:  Linkenchelys
RODZAJ:  Meadia
RODZAJ:  Simenchelys
RODZAJ:  Synaphobranchus
RODZAJ:  Thermobiotes